ICDP

Kommunikativt och administrativt underlättande extranät

Marknadsföring

ICDP - International Child Development Programme är ett samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer ansvariga för barns omsorg. En obunden stiftelse som erbjuder utbildningar och stöd för allt från lärare till föräldrar. ICDP behövde en webbplats som erbjuder medlemsforum, försäljning av utbildningsmaterial och övrig relevant information. Utöver det vill de som organisation få en större förståelse för vad man kan göra med en webbnärvaro och vad denna webbnärvaro kan ge dem.

icdp.se

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Webbdesign

Digital Strategi

Planering & strategi

Systemintegration

Teknik & utveckling

WordPress

WordPress

Prenumerationer och medlemmar öppnar dörrarna för mer kunskap

För att ICDP skulle kunna växa och hjälpa barn på bästa sätt byggde vi upp ett extranät där deras medlemmar kan med hjälp av prenumerationer få tillgång till information och utbildningar. Med möjlighet att som certifierad medlem, via en offlinekurs, kunna logga in på ICDPs webbplats och få tillgång till utbildningsmaterial skapas möjligheten för ICDP att öka kompetensen hos deras medlemmar, vilket skapar ett mervärde för dessa medlemmarna.

Skräddarsydda funktioner för att kunna erbjuda allt som behövs

På ICDPs webbplats skräddarsydde vi funktioner för att de skall kunna få ut det bästa av sin webbplats. Med en skräddarsydd kartfunktion som listar certifierade medlemmar och en inbyggd e-handel på sidan kan de bistå med den information deras besökare behöver. För att förenkla den administrativa processen integrerades informationen mot deras faktureringssystem Fortnox, något som minskar den administrativa tiden avsevärt.