Textoo

Automatiserad process till onlinetjänst för undertexter

E-handel, Marknadsföring, WooCommerce

Textoo är en onlinetjänst för undertexter till kortfilmer. Genom att använda sig av professionella textare underlättar Textoo processen att göra filmer på ett effektivt och enkelt sätt. Textoo behövde hjälp att förenkla deras säljprocess. Eftersom deras kundkrets har allt från tre minuter till tre timmar långa filmer, behöver de ett sätt att automatisera hanteringen av de mindre kunderna och med det avlasta sin säljavdelning.

www.textoo.com

Vad gjorde vi?

Planering & strategi

Webbdesign

Backendutveckling

Frontendutveckling

Systemintegration

Informationsarkitektur

Innehållsstrategi

Interaktionsdesign

WordPress

Hjälpa verksamheten att kunna lägga krut på rätt saker

Lösningen på Textoos vilja att automatisera sin säljprocess är en webbplats där möjligheten att ladda upp upp till 10 min långa filmer finns. Då arbetet med att samla in material och kommunicera med kunden tidigare varit lika stort, oberoende på projektets omfattning, har de små kunderna upptagit ett lika stort säljarbete som de större. De mindre kunderna hänvisas nu till Textoos webbplats, där de kan fylla i och lämna in all information, för ett tydligare flöde i arbetsprocessen och en effektivare struktur inom den interna säljprocessen. 

Förenkla processen för kund och få en stående kund

Med Textoos nya webbplats där de i bestämda former får in allt material från sina mindre kunder kan de utan problem fullfölja den korta leveranstiden på två arbetsdagar. Detta skapar både ett effektivare flöde för Textoo att kunna automatiserat fullfölja enklare uppdrag samtidigt som kunderna snabbt och enkelt kan få sina kortfilmer textade. När vi gör det enkelt för kunder att få sina filmer externt textade kommer de vara mer villiga att återanvända och rekommendera tjänsten.

Ny affärsidé kräver nya funktioner

I samband med uppladdning av filen väljs specificeringar för textningen, i form av språk och stil på text. Fasta priser och system för betalning underlättar för Textoos användare, samtidigt som utvecklingen minskar belastningen för Textoos säljavdelning. Genom kryptering av filen säkerställer det att enbart kunden och Textoo får tillgång till materialet. I steget att digitalisera en del av Textoos arbetsprocess hjälper vi dem att både spara på resurser samt nå ut till en större kundkrets, men det är en iterativ process. I takt med att kunder upptäcker Textoo hjälper vi dem att finslipa funktioner och system, för att leverera bästa möjliga lösning.