Atollic

E-handel effektiviseras av omstrukturering och content

PROJEKT

E-handel

ÅR

2017-

Brief

Atollic är ett företag som erbjuder ARM-utvecklare verktyg som hjälper dem att skriva kvalitetskod och att hantera deras projekt.  

Atollic hade en existerande webbshop, men behövde hjälp med att integrera skräddarsydda affärssystem och implementera en fungerande förvaltning. Vi har bitvis hjälpt Atollic att strukturera, effektivisera och designa om den existerande webbshoppen för ökad konvertering. Med en solid digital strategi lyckas företaget växa, både som webbplattform och som företag.

Tjänster

Agil projektledning

Back-end utveckling

Front-end utveckling

Löpande drift & underhåll

Teknik & Utveckling

WooCommerce

WordPress

Resultat

Tydligare struktur
Fungerande integrationer

Byte till en WooExperts-verifierad leverantör underlättade för företaget

Vi på Angry Creative började arbeta tillsammans med Atollic i ett skede där de arbetat med en icke-WooCommerce certifierad leverantör som tyvärr inte kunde uppfylla de kvalitetskrav och behov Atollic hade. Vi såg till att deras existerande webbshop talade med deras licenshanteringssystem, som var en egenskriven applikation. Detta för att webbshopen skall fungera smidigt och att det manuella arbetet på Atollics sida minskar.

Iphone_block

Omstrukturering underlättar för besökare

Med en omstrukturering av Atollics webbshop lyckas både intrycket bli mer modernt samtidigt som webbshoppen lockar besökarna till att konverteras till kunder. Med ett utökat innehåll lyckas både Atollic ta sig högre upp i sökmotorerna samtidigt som de förmedlar kunskap till sina besökare.