Menu

SAAB

Kunskapsplattform för ridning väcker intresse för teknik

PROJEKT

Nyhetssida / blogg

ÅR

2017-

Brief

SAAB är ett väletablerat företag vars huvudsakliga inriktning är högteknologi inom försvarsindustrin, luftfart och civil säkerhet. Med mål att väcka större intresse för innovation och teknik inom olika områden är Hästsmart SAABs satsning för att nå målgruppen ryttare. 

SAAB behövde en extern plattform som är tilltalande och anpassad för sin målgrupp. En plattform med minimalisk design som fokuserar på attraktiva bilder med ett informativt innehåll.

Tjänster

Agil projektledning

Dedikerad hosting

Design & Kreativt

Front-end utveckling

Löpande drift & underhåll

Teknik & Utveckling

Webbdesign

WordPress

Resultat

Snabbare webbsida
Smidigare admin-arbete
Målgruppsanpassad design
Enklare navigation

Nå rätt läsare med riktad målgrupp

Vi ville hjälpa SAAB med att skärpa och smala av den definierade målgruppen för Hästsmart. Genom att specificera slutanvändarens faktiska behov och viljor kan formen och innehållet på webbplatsen optimeras för att nå bästa resultat. Ju mer ett företag vet om dess faktiska användare och dess intressen desto mer anpassat kan innehållet blir för att tilltala läsaren. Med utvecklade personas för webbplatsen kunde design struktureras utifrån vad kunden högst prioriterar och vill läsa. Något som leder till en intressant och skarp sida, byggd för slutanvändaren. Utvecklade personas leder inte bara till intressant initialt innehåll utan skapar även möjligheter för SAAB att fortsätta leverera bäst material för sina läsare.

Iphone_block

Växande kundbank effektiviseras genom underlättad administration

Hästsmart fungerar som en kunskapsbank, där nyheter eller annat innehåll om innovation och ridsport regelbundet uppdateras. För att sidan skall vara så effektiv att administrera som möjligt har några strategiska medel tagits till. Med en utvecklad god användarupplevelse redan från lansering kan webbplatsen enkelt fyllas med information och artiklar. Administratörerna kan med en strukturerad grund, byggd för en enkel navigation, presentera en relevant och attraktiv webbplats för sina användare. Detta ger SAAB möjligheten att lägga tid på rätt saker, istället för att behöva slösa den på en klumpig administration.