Menu

SSSB Insidan

Visualiseringsverktyg för verksamhetsmål

SSSB screenshot SSSB mobil
PROJEKT

Intranät

ÅR

2019

Brief

SSSB Insidan är Stockholms studentbostäders intranät där de anställda kan läsa information och nyheter, följa projekt och hantera sin anställning. Stockholms studentbostäder kontaktade oss för att implementera ett business intelligence-verktyg som på ett lättillgängligt vis skulle visualisera framstegen kring de årliga verksamhetsmålen.

Tjänster

Agil projektledning

Business intelligence

Design & Kreativt

Front-end utveckling

Innovationskonsulting

Interaktionsdesign

UX

Webbdesign

WordPress

Resultat

Ny webbdesign
Smidig navigation
Enkel administration
Effektiv migrering av information

Tydliga mål kräver tillgänglig rapportering

Inför varje verksamhetsår sätter Stockholms studentbostäder upp priomål för verksamheten som företaget ska sträva efter att uppnå i det dagliga arbetet. Priomålen är uppdelade i hävstångsmål som i sin tur är uppdelade i konkreta uppgifter som de anställda kan utföra för att komma ett steg närmre målet. Tidigare har framstegen och rapporteringen kring målen skett analogt via en anslagstavla på huvudkontoret, vilket gjorde det svårt för de anställda att fokusera på målen i det dagliga arbetet.

Iphone_block SSSB mobil

Visuell återkoppling skapar engagemang

Stockholms studentbostäders tidigare analoga målrapportering var ineffektiv och svårtillgänglig för de anställda. Det nya verktyget skulle göra målrapporteringen till en naturlig del av det dagliga arbetet där framstegen och de avklarade aktiviteterna direkt gav visuell återkoppling för att i slutändan skapa mer engagemang kring de interna målen.

SSSB Insidan

Business intelligence som gör skillnad

Att samla in och visualisera data är lätt. Att göra den begriplig och lättillgänglig är desto svårare. Tillsammans med Stockholms studentbostäder skapade vi ett verktyg med en skräddarsydd design och UX som gör det enkelt, snabbt och roligt att rapportera avklarade aktiviteter och framgångar. Verktyget gör att de anställda direkt ser att den avklarade aktiviteten bidrog till att det gemensamma målet nu ligger inom lite närmre räckhåll.