Menu

Unikum.net

Vidareutveckling av Sveriges största webbtjänst för skolor

PROJEKT

B2B MarknadsföringExtranät

ÅR

2016-

Brief

Unikum.net är ett e-verktyg för svenska skolor och används av lärare, pedagoger, elever och föräldrar. Unikum vill anpassa lärandet till varje enskild elev och med hjälp av verktyg för allt från planering, återkoppling, reflektion och mycket mer är de idag en av Sveriges största e-tjänster för skolor.

Unikum behövde hjälp att uppdatera deras webbplats till en fungerande marknadsföringsplattform, samtidigt som webbplatsen skulle vara integrerad med de system som Unikum erbjuder.

Tjänster

Förvaltning

Löpande drift & underhåll

Planering & Strategi

Systemintegration

Teknik & Utveckling

Webbdesign

WordPress

Resultat

400 besökare/arbetsdag
~23% återkommande besökare
Ny webbdesign
Interagerat supportsystem

Kombination av marknadsföringsplats och tjänst ger mervärde

Unikums webbplats fungerar både som ett forum och en inloggningsplats för sina användare samt en marknadsföringsyta för företaget. Genom att vi bygger specialbyggda integrationer till Unikum och deras företagsidé kan vi tillgodose framtida behov för Unikum, samt erbjuda en passande funktionalitet för deras olika tjänster.

Iphone_block

Tillåt dina användare att enkelt finna rätt information

Genom att använda sig av webbplatsen som en del av portalen Unikum, med möjligheter för inlogg, forum och supportforum, kan webbplatsen bli som en anknytningspunkt för besökaren och användaren. Den huvudsakliga webbplatsen agerar som marknadsföringsplats, byggd för att inspirera och attrahera nya kunder och anställda. Därifrån kan besökaren lätt ta sig till dessa mer användarspecifika funktioner, med hjälp av en tydlig navigationsmeny. Detta tillåter användaren att enkelt hitta den specifika hjälp de behöver, samtidigt som potentiella kunder kan få en inblick i hur tjänsten fungerar.

Er webbplats ska vara ert ansikte utåt, låt det vara snyggt

Med en marknadsföringsplats är det viktigt att den skall vara attraktiv och inge en känsla av företaget. När webbplatsen är väldesignad och byggd på ett snyggt sätt får besökaren uppfattningen att både webbplatsen (och företaget) går att lita på. Genom att skapa en ny webbdesign till Unikum blev webbplatsen ett verktyg som Unikum kan använda för att locka in nya kunder.