Hem / Att använda Simple Fields

Att använda Simple Fields

Pär Thernström har gjort Simple Fields – ett vansinnigt bra plugin till WordPress som förlängar funktionaliteten i WordPress avsevärt. Med hjälp av detta pluginet och det nya Custom post type systemet som introducerades i WP3 så kan man äntligen använda WP som ett ganska komplett CMS.

I detta blogginlägg tänkte jag visa hur man kan använda Simple Fields. För att inte bara svenskar skall förstå kommer jag att kommentera nedanstående på Engelska.

English:

So, this is my little code example getting images with the Simple Fields plugin. This could easily be adapted to be used together with some nice javascript slideshow, enabling slideshows on a per-post basis – very useful, especially together with custom post types.

$selected_value = simple_fields_get_post_group_values(get_the_id(), "Hook-name", false, 2); // make a multidimensional array with values. Hook-name is the name of the hook created with Simple-Fields
 
for ($k = 0; $k < count($selected_value); $k++) {  // The number of arrays can vary, but we know what kind of fields we use. In this example we have two sets of images with one description.
$image1=$selected_value[$k][1]; // k is the array number, 1 is the position of the field (given to us by simple fields)
$description1=$selected_value[$k][2];
 
$image2=$selected_value[$k][3];
$description2=$selected_value[$k][4];
 
if ($image1 != "0") { echo wp_get_attachment_image( $image1, $size='medium',$icon = false ); } else { printf("<img src='fallbackimage.jpg' alt='$description1' title='$description1' />"); } // if there is a picture selected, show that image. If there is no image, use the fallback image.
printf("<div class='description'>$description1</div>"); // print description
if ($image2 != "0") { echo wp_get_attachment_image( $image2, $size='medium',$icon = false ); } else { printf("<img src='fallbackimage.jpg' alt='$description2' title='$description2' />"); }
printf("<div class='description'>$description1</div>");
} // loop ends here.
 
// enable for debugging
 
// print("<pre>");
// print_r($selected_value);
// print("</pre>");