Samuel Sapire
Produktägare / Kundansvarig
Caroline Pauli
Produktägare / Kundansvarig
Kenneth Klausen
Produktägare / Kundansvarig
Olaf Lindström
Förvaltningsansvarig
Richard Sweeney
Webbutvecklare
Peter Elmered
Webbutvecklare
Malin Kylegård
Webbutvecklare
Markus Olsson
Webbutvecklare
Luigi Guevara
Webbutvecklare
Viktor Fröberg
Webbutvecklare
Henrik Dahl
Webbutvecklare
Björn Gustafsson
Webbutecklare
Aron Tornberg
Webbutvecklare
Toni Cherfan
Systemadministratör
Jimmy Wirsborg
SEO expert
Jimmy Rosén
VD / Processledare
Andreas Grewin
Webb-AD (Konsult)
Erik Lindahl
Webb-AD (Konsult)
Anna Österman
Assistent

Hur är en arg kreatör? Vi tror det krävs ett par egenskaper för att lyckas i den här branschen. Här är några saker som definierar oss.

Agil & Lyhörd

Vi tror att man får ut allra mest av ett webbprojekt om man samarbetar och har en tight kommunikation kring projektet.

Hårt arbetande

Vi arbetar hårt för att våra kunder skall få sina leveranser i tid och inom budget.

Samarbetsorienterad

Det är svårt att förändra världen ensam. Därför tror vi på samarbeta & communityanda.

Är du talangfull och älskar utmaningar? Jobba med oss!


Vi älskar Open Source

Öppen källkod är en sorts allmänning. Det är programvara som skapas och underhålls gemensamt av ett globalt nätverk av olika företag och individer.

WordPress background
För ett gemensamt projekt

För oss och våra kunder innebär öppen källkod att vi kan ta del av programvara som tusentals andra utvecklare gemensamt bidragit till. I den mjukvaran kan vi göra ändringar och tillägg utifrån våra kunders behov. På det sättet kan kunde använda pengar som annars gått till licensavgifter till att vidaretuveckla programvara för att ännu bättre möte de mål som ställs.

Vi ska bidra till gemenskapen

Vi betraktar öppen källkod som en viktig del av vår affärsidé och arbetar aktivt med att även bidra till olika öppen-källkodsprojekt med såväl egen programvara som med kunskap och engagemang. Vi har utvecklat ett antal tillägg till WordPress och är en drivande kraft i den svenska WordPressgemenskapen. Vi tror att bidra med kunskap och kreativitet är något som gagnar alla och som ökar vå välfärd snarare än minskar den.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vi eftersträvar stabilitet i våra relationer.
Genom god ekonomi och starkt fokus på kvalitativ utveckling lägger vi grunden för långsiktighet och stabilitet.