Menu

Vi förändrar vår omvärld och hjälper andra att bli allt de kan bli genom att hjälpa dem att utnyttja och bidra till öppen innovation och öppen källkod.

Vi tror att genom att ställa svåra frågor och utmana idéer skapar vi mervärden som ger effekt för våra kunder. Med öppen källkod kan vi skapa dessa värden effektivt och portabelt. Kan vi samtidigt skapa värden för andra människor och ge dem en plattform att växa förändrar vi sedan vår värld, en kodrad i taget.

Som digital byrå är kommunikation och empati våra starkaste verktyg. Det är med hjälp av dessa vi skapar affärsnytta som gör skillnad för våra kunder. Men som en byrå med teknisk spjutspets och förståelse för komplexa processer är vi också väldigt bra på verktyg. Vi är kända som de som är bäst på WordPress och WooCommerce i Sverige helt enkelt därför att vi arbetade med verktygen långt innan någon annan byrå fått upp ögonen för dem, och detta har gett oss kunskapsmässiga fördelar som är svårt att hitta någon annanstans. Det är därför några av Sveriges främsta varumärken har gett oss förtroendet att jobba med dem.

Som anställd vet man får arbeta med några av de mest intressanta uppdragen inom WordPress och WooCommerce hos oss. Men här får man även ta ett socialt ansvar inom i vår Open Source gemenskap samtidigt som man utvecklar sig själv och sin kunskap. Den oerhörda utvecklingen är svår att få av att bara arbeta med kunduppdrag.

WordPress-specialister i Norrköping, Stockholm & Malmö.

Stockholm

I Stockholm finns huvuddelen av våra seniora designers och SEO kompetens. Med deras hjälp konverterar vi besökare till kunder.

Webbyrå Stockholm
Norrköping

I Norrköping finns huvuddelen av våra seniora WordPress-utvecklare och projektledning. Här sker mycket av det tekniska arbetet.

Webbyrå Norrköping
Malmö

Malmö är vårt senaste kontor och kommer på sikt att bli tillhållet för alla Skånes seniora WordPress-utvecklare.

Webbyrå Malmö

Varför heter vi Angry Creative?

Vår grundare Jimmy Rosén kom i sin studentkorridor till en insikt. I kunskapssamhället skulle Open Source bli lika betydelsefullt och transformativt för mänskligheten som penicillinet. Jimmy drömde om en värld där självförbättring var målet med livet, och där nationsgränser suddades ut till förmån för intellektuell gemenskap.

Jimmy döpte företaget till något som ständigt skulle påminna honom om dessa värderingar, och började förändra världen på sitt sätt - kodrad för kodrad.

Läs hela berättelsen

Öppen källkod är en investering i oss själva och i mänskligheten.

Öppen källkod är en sorts allmänning. Det är programvara som skapas och underhålls gemensamt av ett globalt nätverk av olika företag och individer. Vi tror att öppen källkod inte bara är viktigt för vår egen kunskapsutveckling och transparens, utan även bidrar till möjligheter för alla som vill lära sig.

För ett gemensamt projekt

För oss och våra kunder innebär öppen källkod att vi kan ta del av programvara som tusentals andra utvecklare gemensamt bidragit till. I den mjukvaran kan vi göra ändringar och tillägg utifrån våra kunders behov. På det sättet kan kunden använda pengar som annars gått till licensavgifter till att vidaretuveckla programvara för att ännu bättre möta de uppsatta målen.

Vi ska bidra till gemenskapen

Vi betraktar öppen källkod som en viktig del av vår affärsidé och arbetar aktivt med att även bidra till olika öppen-källkodsprojekt med såväl egen programvara som med kunskap och engagemang. Vi har utvecklat ett antal tillägg till WordPress och är en drivande kraft i den svenska WordPressgemenskapen. Vi tror att bidra med kunskap och kreativitet är något som gagnar alla och som ökar vår välfärd snarare än minskar den.

Vi tror att vad man sår får man också skörda. Därför redovisar vi gärna hur vi bidrar till olika Open Source projekt.

Open Source

Hur är en arg kreatör? Vi tror det krävs ett par egenskaper för att lyckas i den här branschen. Här är några saker som definierar oss.

Agil & lyhörd

Vi tror att man får ut allra mest av ett webbprojekt om man samarbetar och har en tight kommunikation kring projektet.

Integritet

Vi vill leverera riktigt värde till våra kunder. Därför säger vi hellre nej eller föreslår en smartare lösning än att göra någonting dåligt.

Samarbetsorienterad

Det är svårt att förändra världen ensam. Därför tror vi på att samarbeta och att ge tillbaka till open source-communityt.

Är du talangfull och älskar utmaningar? Jobba med oss!


Samuel Sapire
COO / Nya projekt
Caroline Axell
Björn Gustafsson
Produktägare / Kundansvarig
Markus Olsson
Produktägare / Kundansvarig
Mats Karlsson
Produktägare / Kundansvarig
Dzejna Mrsic
Produktägare / Kundansvarig
Marcus Lind
Produktionschef
Jimmy Rosén
VD / Processledare
Henning Bergner
Webbdesigner
Jacob Svenberg
Innehållsskribent
Anna Andersson
Ekonomi / Administration
Maria Johansson
Olaf Lindström
WordPress förvaltningsansvarig
Richard Sweeney
WordPress-utvecklare
Jonathan De Jong
WordPress-utvecklare
Linus Karlsson
WordPress-utvecklare
Malin Kylegård
WordPress-utvecklare
Madeleine Rapp
WordPress-utvecklare
Marco Hyyryläinen
WordPress-utvecklare
Mazen Imara
Luigi Guevara
WordPress-utvecklare
Viktor Fröberg
WordPress-utvecklare
Victor Camnerin
WordPress-utvecklare
Johanna Elmesiöö
WordPress-utvecklare
Jesper Hansson
WordPress-utvecklare
Elias Chalhoub
WordPress-utvecklare
Fanny Ståhl
Marie Hogebrandt
WordPress-utvecklare
Jim Torarp
WordPress-utvecklare
Jimmy Engström
WordPress-utvecklare
Johan Gustafsson
WordPress-utvecklare
Mathias Larsson
WordPress-utvecklare
Hosam Alnajar
WordPress-utvecklare
Toni Cherfan
Systemadministratör
Rickard Berg
Systemadministratör
Anna Österman
Kontorsassistent

Superföretag 2018 Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vi eftersträvar stabilitet i våra relationer.
Genom god ekonomi och starkt fokus på kvalitativ utveckling lägger vi grunden för långsiktighet och stabilitet.