Menu

Support & vidareutveckling av er WordPress & WooCommerce-webbplats

Hos oss löser vi support & vidareutveckling vidareutveckling av WordPress & WooCommerce genom att ni bokar upp våra utvecklare & designers på en garanterad mängd tid varje månad. På så sätt får ni löpande förslag på utvecklande åtgärder och den hjälp som krävs att implementera dem, allt enligt era behov och förutsättningar.

För den som inte vill boka någon garanterad tid kan vi ändå finnas till hands när man behöver hjälp om man själv har idéer eller behöver hjälp.

Vilka utmaningar löser vi?

Digitalisering & effektivisering
Digitalisering & effektivisering

Vi hjälper till att digitalisera och effektivisera tidsödande manuella processer så att er organisation kan spendera tid där den ger mest värde.

Öka Webbtrafiken
Öka trafiken

Med en strategisk mix av innehåll och annonsering hjälper vi till att öka mängden intresserade besökare till era kanaler till lägsta möjliga pris.

Öka Konverteringen
Öka konverteringen

Vi hjälper till att slipa på budskapet, dess paketering, utseende och tillgänglighet för att korta vägen till köpbeslut och öka utfallet från besökarna.


Hur går det till?

Webbanalys
Webbanalys

Vi börjar såklart med att plocka alla lågt hängande frukter. Efter det gör gör vi en workshop där vi kartlägger er kundresa. Detta resulterar ofta i en strategi med tydliga KPIer och / eller lista med möjliga åtgärder.

Prioritering & utveckling
Prioritering & utveckling

Våra designers & utvecklare tar fram lösningsförslag som ni får välja mellan. Vissa saker kan vara av teknisk natur medan andra handlar om UX.

Löpande test & återkoppling
Löpande test & återkoppling

Vi schemalägger löpande återkopplingar och i dessa går vi tillsammans igenom era KPIer. Vi går igenom tester och driver från dessa teser om hur vi kan göra förbättringar.


Vad brukar vi göra?

Mätning & webbanalys
Mätning & webbanalys

Med hjälp av Google Analytics, GTM & Hotjar tittar vi på hur era besökare interagerar med webbplatsen. Vi kartlägger flaskhalsar och lyfter fram möjligheter.

Design, UX & landningssidor
Design, UX & landningssidor

Våra designers förstår att det inte bara handlar om att producera snygga sajter - det viktiga är att skapa affärsvärde för organisationen. Vi hjälper till att utveckla landningssidor och köpflöden som konverterar bättre.

A/B-tester, SEO, AMP & tekniska förbättringar
A/B-tester, SEO, AMP & tekniska förbättringar

Med hjälp av optimeringar tillsammans med nogrann mätning och uppföljning kan vi få webbplatsen att prestera bättre både mot människor och mot sökmotorer, vilket ökar intäkterna.


Våra kunder


Hur kan vi vidareutveckla er webbsatsning?

Vi kan hjälpa er att kartlägga era konkurrenters digitala strategier, men också att lyfta fram möjligheter som ni kanske inte tänkt på.

Vi är erfarna digitala affärsutvecklare. Vi kan hjälpa er med frågor runt monotesering av digitala produkter, men vi kan också hjälpa er på sätt att tjäna pengar som ni inte tänkt på idag.

Webbplatser skall inte bara vara fina och varumärkesbyggande - de skall driva affären på ett eller annat sätt. Med dataanalys som utgångspunkt hjälper vi er att driva trafik och förstå era besökare. Baserat på denna förståelse hjälper vi till med ändringar och förbättringar som skapar värde för er organisation.

Mätning handlar om mer än bara att lägga in en enkel spårkod. Det finns mängder av aspekter och variabler som kan påverka era rapporter. Vi hjälper er att få in datat korrekt och att det kommer ut ut värdefulla rapporter från det.

Prova nya funktioner eller pilottesta ett sidoprojekt? Vi arbetar effektivt bakom kulisserna för att din webbplats ska kunna nå nya höjder.

Har ni en marknadsavdelning? Då kan vi hjälpa dem kring huruvida deras artiklar och texter är "tillräckligt" bra och få dem att växa till vassa digitala marknadsförare.

Beroende på avtalets omfattning så schemalägger vi våra avstämningar tightare, och lite längre isär om vi gör färre aktiviterer för er. Normalt är dock att vi hörs åtminstone en gång i månaden.

Vi sätter upp en projektledningslösning enbart för er som gör att ni ständigt kan se status på alla era ärenden.

Vår ärendehantering gör att vi via e-post kan kommunicera på ett strukturerat sätt utan att saker hamnar mellan stolarna. Med full spårbarhet och automatiska notiser till alla inblandade parter blir saker gjorda på rätt sätt, i rätt tid.

Vid garanterat köp av 0h / månad kommer vi normalt ej att kontakta er för att hjälpa er utvecklas, utan ni skickar endast in ärenden till vår support vid behov.


Normalt ärende Inom avtalad tid Akut ärende Inom avtalad tid Akut ärende Inom avtalad tid Ärenden Utanför avtalad tid
Tid på dygnet 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 Utanför kontorstid När som helst
Ärendet registreras och tilldelas 4 - 12 h Omgående 1 - 2 h Vid första lucka
Åtgärd påbörjad 24 - 48 h Omgående 2 - 4 h Vid första lucka
Kostnad (ex. moms) 950 kr/h 1525 kr/h 2200 kr/h 950 kr/h
Tid mäts Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart

Faktureringsavgift vid postfaktura: 75 kr. Faktura via e-post är kostnadsfritt. Om ärendet ser ut att ta under 4 timmar påbörjas ärendet utan att estimeras, såvida estimering inte skriftligen begärs. Projektledning tillkommer med 20%.

Det låter jättebra! Hur kommer vi igång?

1Flytta till oss

Kontakta oss och berätta om ditt nuvarande WordPress- eller WooCommerceprojekt.

Efter att vi pratat och sett att vi är en bra match för varandra så flyttar vi er till vår drift & hosting så att vi kan börja jobba med er.

2Lös lågt hängande frukter

Vi hittar nästan alltid lågt hängande frukter som vi kan hjälpa er att förbättra. Hur ser er GTM/GA uppsättning ut? Borde vissa plugins bytas ut?

Bara genom en snabb koll av våra utvecklare, designers & duktiga kundutvecklare som har stenkoll på vad som är god sed kommer vi kunna lyfta er affär snabbt.

3Innovera och planera

Efter att vi tagit alla de lågt hängande frukterna är det dags för det djupa arbetet. Vi börjar med att kartlägga er kundresa för att där hitta möjligheter till förbättringar.

När idéerna väl är på plats hjälper vi till att undersöka hur man bäst genomför dem, vilka KPIer vi skall mäta dem med, och i vilken takt de skall genomföras.

4Analysera och iterera

Vi bokar regelbundna möten där vi tillsammans går igenom data och följer upp mot våra satta KPIer.

Tillsammans letar vi efter vad som gått bra som vi skall göra mer av, vad som behöver förbättras och bollar nya idéer för att generera ännu bättre resultat för er.