TJÄNSTER / VIDAREUTVECKLING

Vidareutveckling & support av WordPress och WooCommerce

Vi tar er webbplats till nästa nivå genom att förse er med löpande förslag på utvecklande åtgärder och den hjälp som krävs att implementera dem. Hur vi hjälper er beror på era behov och förutsättningar.

Varför välja oss?

För en ny kund börjar vi med en granskningsrapport med syftet att belysa problem och ta fram förbättringsförslag som bland annat berör SEO, kod och design. Efter granskningen kan förvaltningen och vidareutvecklingen av er webbplats börja.

Vad innebär en vidareutveckling för en befintlig kund?

När du blivit kund och flyttat till oss kan ni löpande komma med förslag på saker ni vill förbättra eller åtgärda i form av ärenden. Vi kommer även att hålla utkik efter potentiella problem eller förbättrningsmöjligheter och dela dem med er. Beroende på hur ofta ni vill åtgärda ärenden finns två alternativ: vidareutveckling med tidsbank eller vidareutveckling utan tidsbank.

Vidareutveckling med tidsbank

Om du väljer att arbeta med en tidsbank kommer du varje månad få en viss mängd tid dedikerad till att åtgärda de ärenden ni önskar. Ärendena hanteras efter önskad prioritering och tiden som används dras från tidsbanken och den potentiella tid som blir över kan användas senare. Här passar det perfekt att använda sig av sprintar.

Att arbeta med tidsbank underlättar bland annat planering och fakturering då det alltid finns en budget att förhålla sig till.

Vidareutveckling utan tidsbank

Om du väljer att skippa en tidsbank kommer dina ärenden fortfarande åtgärdas efter önskad prioritering men om de kommer in mer sporadiskt blir det svårare att förhålla sig till en regelbunden planering eller budget.

För att upprätthålla regelbundenhet går det att samla på sig ärenden under en längre period och åtgärda dom på en och samma gång, i dessa fall rekommenderar vi sprintar.

Hur använder vi tiden?

Transparens är viktigt. Här kan du se hur tiden fördelas när vi vidareutvecklar ditt projekt. Det skiljer sig naturligtvis från projekt till projekt mer ger en bra fingervisning för hur dina medel används.

Utveckling

55%

Projektledning

20%

Optimering

15%

Design

10%

Hur bemöter vi olika ärenden?

Placeholder Tid på dygnet Ärendet registreras och tilldelas Åtgärd påbörjad Kostnad Tid mäts
Normala ärenden
Inom månadsbudget
08:00 – 17:00 4 – 12 tim 24 – 48 tim Standardpris Per påbörjad kvart
Normala ärenden
Utanför månadsbudget
När som helst Vid första lucka Vid första lucka Standardpris Per påbörjad kvart
Akuta ärenden 08:00 – 17:00 Omgående Omgående + 75 % Per påbörjad kvart
Akuta ärenden Utanför kontorstid 1 – 2 tim 2 – 4 tim + 150 % Per påbörjad kvart

Faktureringsavgift vid postfaktura: 75 kr. Faktura via e-post är kostnadsfritt. Om ärendet ser ut att ta under 4 timmar påbörjas ärendet utan att estimeras, såvida estimering inte skriftligen begärs. Projektledning tillkommer med 25%.

Det låter jättebra! Hur kommer vi igång?

 1. Undersökning

  Kontakta oss så gör vi en genomgång av er nuvarande webbplats. Vi tittar på hur den är utformad både tekniskt, utseendemässigt och innehållsmässigt och letar efter om vi ser någonting uppenbart som kan vara ett problem.

 2. Avrapportering

  Vi rapporterar vad vi hittat till er, samt ger er en lista på saker vi tror kan behöva åtgärdas.

 3. Flytt & övertagande

  Vi flyttar över ert nuvarande projekt till oss. Vill ni att vi tar över managering av DNS med mera ordnar vi också självklart det. Detta steg kostar 5000 kr.

 4. Åtgärder & löpande arbete

  När webbplatsen är flyttad kan vi börja lösa era problem, och förslagsvis börjar vi med det vi kommit fram till kan behöva göras i tidigare steg.

  I samband med detta steg blir ni kontaktade av våra kundutvecklare och vi går igenom idéer för hur vi kan förbättra för er.

En kunskapsbank med massor av härliga artiklar för dig som vill veta mer om WordPress & WooCommerce

struktur

Mattias Tengblad | Reading time 5 min

Öka din konvertering med megameny

Geolocalization

Mattias Tengblad | Reading time 4 min

Öka din konvertering med geolokalisering

WCAG

Mattias Tengblad | Reading time 5 min

Gör er webbplats redo inför webbdirektivet den 23 september