Tjänster / WORKSHOPS

Workshops

Workshops är den första delen av en betydande projektprocess hos Angry Creative. Våra workshop-tjänster erbjuder möjligheten för vårt team att undersöka dina krav, konsultera om potentiella lösningar och anpassa sig till en strategi för att utvecklas framåt.

Hur passar workshops in?

Vidareutveckling

Vidareutveckling

Workshops hjälper oss att planera vidareutveckling för befintliga webbplatser. Detta kan vara efter ett övertagande eller som en del av pågående förbättringar för ett nytt projekt.

Nya projekt

Nya projekt

Workshops är det första steget i de flesta nybyggnationsprojekt. De hjälper oss att skapa en gemensam vision för projektframgång och en robust leveransplan för att ta oss dit.

Workshop

Vad en workshop ger

Workshops på Angry Creative är mycket strukturerade och fokuserar på att leverera grundläggande tillgångar som kommer att ge värde genom hela projektet och därefter. Som en grund ger workshops följande:

 • En sammanfattande Playbook
 • Användarberättelser
 • Personas
 • Sidkarta
 • Wireframes för nyckelsidor
 • Översikt för teknisk planering med hjälp av Cynefin
 • Risker och begränsningar
 • Leveransplan
 • Valfria tillval, inkluderar ofta kvalitativ forskning, lösningsarkitektur, prototypframställning, utökad wireframe-täckning och UX-rådgivning
Workshop process

Process för workshop

Angry Creatives workshopprocess respekterar ditt teams tid och energi. Så här fungerar det:

 1. Kom överens om vilken ”storlek” på workshop som krävs
 2. Förberedande undersökning av Angry Creative-teamet
 3. Workshop äger rum
 4. Generera resultat för workshop enligt ovan
 5. Gå igenom tillsammans och kom överens om nästa steg (som kan inkludera ytterligare workshops)

Dags att ta nästa steg mot en affärsnyttigare webb?

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi tillsammans kan ta er verksamhet till nästa nivå