TJÄNSTER / Nya PROJEKT

Nya projekt med WordPress & WooCommerce

Vi hjälper till att bygga nya projekt i WordPress oavsett storlek, form och komplexitet. Vi kan göra

Från 100tkr

B2B Marknadsplattform

För företag som vill ha en robust utgångspunkt som de inte behöver göra om varannat år har vi en perfekt paketerad lösning med mängder av möjligheter till uppgradering och vidareutveckling.

Från 150-500tkr

E-handel & Lärplattformar

E-handel, i kombination med lärplattformar kräver ofta skräddarsydd design och funktionalitet samtidigt som vi kan bygga på alla de erfarenheter vi haft sedan tidigare.

Offert

Skräddarsydda projekt

Publicistplattformar med behov av skräddarsydd statistik, personalisering, betalgateways, integrationer till allt mellan himmel och jord.. Oavsett vad så kan vi bygga det.

Qala

Qala, vår WordPress-plattform

Qala är vår produktiserade WordPress- och WooCommerce-plattform. Ett projekt med Qala ger en stabil och kostnadseffektiv grund till ett fast pris där vi sedan hjälper er att bygga det som behövs. Vårt underhållsteam ser sedan till att ni löpande får ta del av de förbättringar och den innovation vi skapar.

Qala har särskilda styrkor för redaktionella lösningare-handel och LMS-lösningar där dess beprövade, modulära tillvägagångssätt tillför mycket värde och minskar risker.

Grundläggande E-handel eller marknadsföringsplattform

Dessa projekt är för de kunder som vill äga sin egen plattform och sin data och ser behovet i framtiden av att kunna skräddarsy hela köpupplevelsen.

För dessa projekt utgår vi från vår e-handels- och marknadsförings-produkt Qala, baserad på WordPress och Woocommerce.

Denna typ av projekt är tydliga då man för ett fast pris får en välspecificerad grundprodukt som man själv äger, samtidigt som man kan göra de ändringar som man behöver.

E-Handel och digital marknadsföring med integrationer och mer komplicerade lösningar

Vid tillväxt och utveckling hos en webbplats uppstår ett större behov av automation, möjliga integrationer mot olika system och lägger större tryck på daglig drift. Detaljer blir viktigare och viktigare i takt med att besökarna blir fler.

Projekten är ett tight samarbete mellan oss och er där vi använder oss av agil projektledning för att under projektets gång kunna ta smarta beslut kring tidsåtgång och prioritering.

Normalt är även att ha en planerad mängd tid varje månad som vi använder för att göra löpande förbättringar inom ramen för vår vidareutveckling efter projektets lansering.

Appliktionsutveckling för digital transformation och automation

Människor bör inte arbeta med repetetiva och administrativa uppgifter, utan bör snarare få använda sin mänsklighet och kreativitet för att skapa starka band med andra människor och göra sådant som är svårt att automatisera. Detta kan vara svårt utan skräddarsydda verktyg som är utformade med god användarupplevelse.

Det är först när dessa skräddarsydda verktyg finns på plats som potentialen i verksamheten verkligen kan komma till sin rätta, och produktiviteten ökar ofta rejält.

I dessa projekt arbetar vi primärt med ramverket Laravel. Ofta integreras dessa tillsammans med WordPress och WooCommerce, men fungerar som helt fristående applikationer.

Dessa projekt är av sin natur stora och komplicerade, och har en mängd komplicerade beroenden. Därför är dessa samarbeten löpande i sin natur och fokuserade på sprintar och att tillsammans lösa komplicerade affärsproblem.

Normalt är att ha en planerad mängd tid varje månad som vi använder för att göra löpande förbättringar inom ramen för vår vidareutveckling efter projektets lansering.

En kunskapsbank med massor av härliga artiklar för dig som vill veta mer om WordPress & WooCommerce

marc-olivier-jodoin-NqOInJ-ttqM-unsplash

David Lockie | Reading time 29 min

Cache för WordPress med Varnish

internationalising

Mattias Tengblad | Reading time 8 min

Hur man internationaliserar en butik med WooCommerce

ac-illu-ioss-settings

David Lockie | Reading time 3 min

VAT, IOSS, VOEC och WooCommerce