Agila WordPress projekt

Att bygga det man behöver, snarare än det man från början trodde man ville ha är otroligt viktigt. Detta gör vi genom att ständigt omvärdera WordPress-projektet och att bygga det i små iterationer. Det är detta som är styrkan i agil WordPress- och WooCommerce-utveckling.

Process i 5 steg

Vår process är väl beprövad och fungerar väl för alla typer av webbprojekt, även om vi normalt arbetar främst med WordPress och WooCommerce.

 1. Initialt estimat
 2. Workshops, wireframes & specifikationer
 3. Iterativ utvecklingsprocess
 4. MVP release
 5. Vidareutveckling & drift

Processen är anpassad för att leverera största möjliga affärsvärde till våra kunder samtidigt som den är en trygghet för både oss och våra kunder.

Steg 1: Initialt estimat

Det första steget är naturligtvis tidsuppskattning och därmed offertskrivande. Hur kan man tidsuppskatta någonting som man bara har en generell idé om vad det kommer sluta som? Det finns bara ett enkelt svar och det är erfarenhet. Utifrån vår långa erfarenhet av WordPress och WooCommerce försöker vi uppskatta hur mycket tid som kan behövas för just detta projekt. Om ni som kund sedan har den sortens budget, kan vi börja vårt arbete.

I flera fall har vi genomfört liknande projekt som ert tidigare och det är denna erfarenhet av WordPress som gör att vi kan genomföra riktigt bra projekt, snabbt. Till exempel för en webbplats som är till för marknadsföring eller e-handel har vi skapat en riktigt bra utgångspunkt som kombinerar all kunskap vi byggt upp sedan 2007 – Qala. Med Qala får ni många bra funktioner direkt – en sorts minsta möjliga leverabel för att ni skall kunna komma igång snabbt med ert projekt, på rätt sätt.

Vårt första steg handlar framförallt om att klarlägga om vi har den WordPress- och WooCommerce-kompetens som ni behöver samt så ger er en mycket grov uppskattning. Att få ett utarbetat prisförslag i detta steg är ovanligt och betyder oftast att man som kund får en kopia av tidigare offert snarare än att leverantören utformat offerten specifikt för uppdraget. Vi vill leverera äkta värde och för att göra det behöver vi genomföra vårt nästa steg.

Steg 2: Workshops, wireframes & user stories

Nästa steg i arbetet med att etablera vad vi ska göra för er som kund är att vi, tillsammans med er, samlas på en workshop och där vi skriver user stories. Vilket helt enkelt är ett sätt att uttrycka vad för saker man skall kunna göra med det man bygger och vad för funktioner man behöver för att detta ska vara möjligt.

Fram till denna punkten har man bara specificerat ganska så tekniska uppgifter eller generella saker som behövs. Vad vi nu behöver är att tillsammans ta fram skisser, så kallade wireframes, där man ritar upp vad man vill ha. Det kan hända att detta arbete ibland utmanar tidigare gjorda user stories, vilket gör att en del av dem kan behöva skrivas om eller kompletteras.

Wireframes

När user stories och wireframes är klara så försöker vi uppskatta tidsåtgången via en metod som kallas tidsuppskattningspoker. Vår arbetsgrupp sätter sig och med hjälp av dess kollektiva erfarenheten kommer vi fram till en tidsuppskattning som är hyfsat realistisk. I detta läge har vi en ganska så bra uppskattning på hur mycket tid projektet kommer ta.

Utifrån detta kan vi skissartat lägga planen för nästa steg. I denna plan är det klokt om man arbetar utifrån prioritering. Vad är viktigast att ha med i projektet? Vad kan vi lägga i framtida versioner? När prioriteringslistan är klar är det dags att skrida till verket.

Ibland kan det bli så att vissa av utmaningarna vi ställs inför kommer vara svåra att estimera. Vi tänker på komplexitet i våra estimat enligt ett koncept som kallas Cynefin. Konceptet innebär att vissa saker går att estimera, andra är helt enkelt omöjliga att estimera. Allt är en fråga om komplexitet.

Problem delas därför upp i 4 olika kategorier:

 • Kaotiska problem – Dessa kan vi inte estimera. Till dessa hör ofta obskyra felsökningar och problem med många beroenden. Vad vi gör här är att göra vårt bästa för att lösa problemet och sedan återkoppla till dig med jämna mellanrum. Normalt felsöker vi och återkopplar var 4:e eller 8:e timme beroende på vad vi kommer överens om.
 • Komplexa problem – Dessa kan vi inte estimera, men här kommer vi be om undersökningstid, normalt 4 eller 8h. Oftast så klarar vi av att komma fram till vad som är problemet och hur vi kan lösa det på denna tid, och ibland klarar vi till och med av att faktiskt lösa det på undersökningstiden.
 • Komplicerade problem – Dessa problem har vi en ganska bra känsla för vad de är och hur vi kan lösa dem. Vi ger normalt ett estimat inom ett brett spann, tex 20-40h.
 • Vanliga problem – Dessa är uppgifter som vi löst många gånger tidigare, och där lösningen för oss är uppenbar. Här ger vi oftast estimat inom ett smalt spann, tex 6-8h.

Du som kund bör vara medveten om dessa sätt att sortera in komplexa arbetsuppgifter, för det är något som väldigt tydligt definierar vår vardag – och kommer vara vanliga inslag i hur vi tacklar problem och utmaningar inom projektet.

Steg 3: Iterativ utvecklingsprocess

I en iterativ utvecklingsprocess delar man in delarna i projektet i ”sprintar” som kan variera i längd. Våra sprintar är normalt 1-2 veckor långa.

Varje vecka har vi en avstämning runt sprinten med er som kund. På detta tillfället går vi igenom vad vi har gjort och pratar om eventuella önskemål samt ändrar i prioriteringen för projektet. Vår ambition är att aldrig behöva utöka projektet utöver den avsatta budgeten. Det enda sättet det går att göra, samtidigt som ni ”får lov” att komma med önskemål längst vägen, är helt enkelt att ni som kunder själva måste vara med och prioritera.

Vad som får den iterativa utvecklingsprocessen att fungera är god kommunikation och ständiga återkopplingar. Det tåls att sägas; Om någon av parterna inte riktigt har tid att engagera sig och skjuter på kommunikationen så är det lätt att missa saker. Kommunikationen är viktigt för att projektet skall bli ett framgångsrikt projekt, men är även viktigt för projektets transparens. Det är ofta de små detaljerna som har stor innebörd för hur projektet går.

Till den första avstämningen har vi, oftast med hjälp av ett kanban-verktyg som tex Trello, skrivit ner alla våra user stories och andra arbetsuppgifter i den prioriteringsordningen som vi initialt satte upp.

Kanban med Trello

Detta sätt är bra av flera anledningar. Dels kan vi jobba i små iterationer på ett enkelt sätt. Om ni som kund till exempel vill ha en förändring i User story 1, så är detta helt OK. Men; denna skall läggas in som en ny user story. Förändrad funktionalitet får absolut inte ”ingå” i någon befintlig user story, det skapar en situation där det blir väldigt svårt att se förändringar i projektet över tid. Istället läggs denna in i som en ny user story. Detta gör det tydligt för alla parter att man måste prioritera, vilket kan leda till att någon annan user story måste skjutas ner till nästa version eller sprint – och därmed ingå i en annan budget än för den befintliga sprinten.

Steg 4: MVP release

Efter ett visst antal sprinter så kommer vi till ett läge redo att göra en release. Vi försöker alltid att tänka att man skall göra en release så tidigt som möjligt för att komma ut på marknaden och börja marknadsföra sin produkt direkt.

Att sitta och utveckla projektet i all oändlighet betalar inga räkningar och för varje dag som går kommer konkurrenterna ett steg närmre. Det är av denna anledning vi använder moderna utvecklingsmetoder såsom Continuous Delivery. Continious Delivery innebär att vi kan komma ut på marknaden snabbt – och är grunden i vårt driftsarbete.

 Steg 5: Förvaltning (Vidareutveckling & drift)

Hos oss delar vi upp löpande WordPress-arbete i Vidareutveckling & support och Drift. Drift är vårt ett åtagande där vi står för att webbplatsen fungerar som det skall till en fast månadskostnad (med undantag), och Vidareutveckling är hur vi hjälper er dag till dag. Som kund kan man välja mellan att vi är helt passiva till att vi arbetar proaktivt eller till och med är en integrerad del av ert företag.

Vidareutveckling

Vidareutvecklingen handlar dels om att titta på de saker som vi inte hann / prioriterade bort i projektet, men även att med dataanalys som utgångspunkt löpande hjälpa er att driva trafik och förstå era besökare.

Första 6-12 månaderna

Första tiden brukar det räcka med vi hjälper till med ett mindre engagemang inom UX och konverteringsoptimering.

Baserat på denna förståelse hjälper vi till med ändringar och förbättringar som skapar värde för er. Vad det värdet kan vara är olika från fall till fall, men det är ofta tydligare köpflöden som ökar intäkterna och sänker kostnaden per sälj för. Ett framgångsrikt datadrivet arbete kan addera en extra nolla i slutet på hur mycket affärer er WordPress / WooCommerce webbplats genererar.

Ett vanligt avstämningsmöte kan bestå av:

 • Genomgång av åtgärder som genomförts sedan förra mötet
 • Genomgång av KPIer
 • Genomgång av mätdata
  • Kvantitativ data (GA/Hotjar/Etc)
  • Kvalitativ data (Feedback från er support – vad är det kunderna frågar mest efter?)
 • Teorier kring varför mätdatat ser ut som det gör
 • Teorier kring hur vi kan förbättra för att öka våra KPIer
 • Planering av åtgärder som skall genomföras till nästa möte

Efter 12 månader och sedan årligen

När vi börjar få slut på lågt hängande frukter är det dags att tänka till lite extra. Då genomför vi gärna en workshop där vi med utgång i insamlad data samt med wishlist från vårt projekt lyfter fram förbättringsmöjligheter och kartlägger förväntad effekt av dessa.

Tillsammans kartlägger vi era kunders kundresor med hjälp av Customer Lifecycle Marketing. Vi lyfter tillsammans fram potentiella flaskhalsar och målar upp en tydlig bild av hur ni kommer att jobba med digital marknadsföring under en lång tid. Detta ger en förutsägbar åtgärdslista av framtida åtgärder som blir enkel att planera.

Drift & support

Vår WordPress-drift & support är mer än bara drift. Den har inga riktiga motsvarigheter på den Svenska marknaden. Vad vi säljer är totalt ansvar och trygghet (ofta kallad Managed Application Services / MAS). Vår Continious Delivery-process innebär att vi med hjälp av bra processer och verktyg dels kan göra kvalitetsarbete löpande under arbetets gång men också efter ett avslutat projekt.

Med olika typer av automatiserade tester säkrar vi upp så att inga affärskritiska funktioner kan gå sönder hur som helst vid till exempel en uppdatering. Som WooCommerce e-handlare vill man till exempel att problem upptäcks tidigt INNAN man har förstört kassan i butiken. I detta steg kommer ni märka mycket tydligt att vår kompetens är bland den främsta på marknaden.

Tag kontakt med oss för att diskutera ert nästa WordPress eller WooCommerce-projekt!