Gutenberg vs Elementor

Gutenberg och Elementor är två populära verktyg för att bygga och designa WordPress-webbplatser, var och en med sina egna fördelar och funktioner. I denna artikel jämför vi dessa verktyg för att hjälpa dig välja den bästa lösningen för dina specifika behov. Vi presenterar även Qala, ett kraftfullt ramverk som bygger på Gutenberg och kombinerar dess styrkor med de bästa aspekterna av Elementor för att skapa en optimerad och användarvänlig plattform.

Vad är Gutenberg?

Gutenberg är WordPress inbyggda blockredigerare som introducerades med version 5.0. Det ersatte den klassiska redigeraren och erbjuder en blockbaserad redigeringsprocess där varje innehållselement (text, bild, video, etc.) representeras som ett block. Detta gör det enkelt att skapa och organisera innehåll med drag-and-drop-funktionalitet.

Gutenberg är integrerat direkt i WordPress, vilket innebär att ingen extra installation krävs och du får tillgång till WordPress alla funktioner.

Vad är Elementor?

Elementor är en populär tredjeparts plugin för WordPress som fungerar som en visuell sidbyggare. Den erbjuder avancerade designmöjligheter genom ett drag-and-drop .

Med Elementor kan användare skapa komplexa och professionella layouter utan att behöva koda. Pluginet kommer i en gratis version och en premiumversion (Elementor Pro) som inkluderar ytterligare funktioner och verktyg för ännu mer anpassade designmöjligheter.

Gutenberg vs Elementor: Överblick

Gutenberg

Elementor

Användarvänlighet

Gutenberg: Enkel att använda med en avskalad, blockbaserad design. Kräver minimal teknisk kunskap, vilket gör det lätt för redaktörer att skapa och organisera innehåll. Idealiskt för stora företag med etablerade designsystem, där flera olika personer jobbar med sidan.

Qala bygger på Gutenberg och förstärker användarvänligheten med fler funktioner och en förbättrad användarupplevelse för WordPress.

Elementor: Är ett verktyg som passar mindre företag där en ansvarig person ska kunna göra många ändringar. Det är mer komplext och kräver mer kunskap.

Prestanda

Gutenberg: Inte optimalt ur kartong men anpassad för de flesta hostinglösningar. Qala optimerar prestandan genom att anpassa block och minska belastningen.

Elementor: Kan påverka webbplatsens prestanda negativt på grund av extra kod och funktioner. Men precis som Gutenberg är Elementor inte optimal ur kartong.

Anpassningsmöjligheter

Gutenberg: Grundläggande anpassningar med block som är tillräckligt för de flesta användarna. Qala tillför skräddarsydda block och verktyg, vilket gör hanteringen enklare och effektivare utan att kompromissa med prestanda.

Elementor: Oändliga anpassningsmöjligheter med ett brett utbud av widgets och designverktyg. Men kräver mer tid och teknisk kunskap att hantera.

Blockredigerare vs sidbyggare

Gutenberg: Enkel och effektiv blockredigerare för innehållsorganisering. Med Qala blir dessa funktioner ännu kraftfullare genom optimerade och anpassade block.

Elementor: En visuell sidbyggare med hög flexibilitet och kreativ kontroll, perfekt för dem som vill skapa komplexa och anpassade sidor.

Kostnader

Gutenberg: Gratis som en del av WordPress kärna. Eventuella kostnader kan tillkomma för premium-block-plugins och support. Användare får förlita sig på den allmänna supporten som WordPress erbjuder och/eller sin hosting-leverantör.

Elementor: Gratis grundversion, men full funktionalitet kräver Elementor Pro med en årlig licensavgift från 490 till 10,000 SEK beroende på antal sidor.

Integrationer

Gutenberg: Sömlös kompatibilitet med WordPress, vilket gör det enkelt att integrera med andra plugins och teman.

Elementor: Stöder många tredjepartsintegrationer, men kan ibland sakna full kompatibilitet med WordPress kärnfunktioner.

Laddningstid

Gutenberg: Integrerat i WordPress kärna, vilket optimerar för snabba laddningstider. Qala optimerar prestandan ytterligare genom att ta bort onödiga block och kod.

Elementor: Kan påverka laddningstider negativt på grund av den extra kod som medföljer dess omfattande funktionalitet. För att minimera denna påverkan krävs regelbunden optimering och användning av caching-tekniker.

Viktiga funktioner

Gutenberg:
– Blockbaserad redigering.
– Integrerat i WordPress kärna.
– Enkel användning och installation.

Elementor:
– Drag-and-drop-redigerare.
– Omfattande widgetbibliotek.
– Pro-version med avancerade funktioner som temabyggare och anpassade widgets.

Kort sammanfattning

Gutenberg

Gutenberg är ett användarvänligt verktyg som inte kräver större tekniska kunskaper. Det passar bäst för enterprise-företag som behöver ett strukturerat verktyg, där man även har en etablerad profil och ett designsystem att följa. Gutenberg är det bästa alternativet när flera personer är inne och jobbar med sidan och man måste ha en tydlig struktur på arbetet.

Vårt ramverk Qala, tar det bästa från båda alternativen. Det bygger på Gutenbergs styrkor och lägger till de designfunktioner vi gillar mest från Elementor.

Elementor

En visuell sidbyggare med drag-and-drop-funktion. Erbjuder bra designalternativ och stora anpassningsmöjligheter. Elementor passar för mindre företag där man har en ansvarig person som underhåller och jobbar med sidan.

Du har stor frihet när det kommer till anpassningsmöjligheter, men samtidigt blir andra områden drabbade, som exempelvis laddningstid och prestanda.

Användarvänlighet

Gutenberg

Gutenberg är integrerat direkt i WordPress, vilket gör det enkelt att komma igång utan ytterligare plugins. Dess block-baserade användargränssnitt förenklar skapandet och organiseringen av innehåll. Något som är avgörande för större företag när flera personer jobbar med sidan.

Ramverket Qala bygger på Gutenberg och förbättrar användarvänligheten med fler funktioner och en optimerad användarupplevelse. Qala utnyttjar Gutenbergs styrkor och eliminerar dess svagheter, vilket gör innehållshanteringen effektivare och mer användarvänlig.

Elementor

Elementor erbjuder en kraftfull visuell redigerare som möjliggör skapandet av komplexa layouter med drag-and-drop-funktionalitet. Elementor kräver mer teknisk kunskap, men erbjuder samtidigt ett omfattande utbud av funktioner och flexibilitet.

Elementor är ett verktyg som är utvecklat för att en ansvarig person ska kunna göra många olika ändringar och anpassningar på egen hand, ett vanligt scenario hos mindre företag.

Designmöjligheter

Gutenberg

Gutenberg erbjuder ett grundläggande men effektivt sätt att skapa och anpassa innehåll med hjälp av olika block. Användare kan skapa enkla och rena layouter genom att kombinera dessa block på olika sätt.

Qala utvecklar Gutenbergs styrkor och inkluderar förbättringar som vårt ”Hero block” som ersätter ”Cover blocket”. Cover blocket använder en background-image som inte går att optimera, medan Hero blocket erbjuder bättre bildoptimering. Qala tar bort ineffektiva komponenter i Gutenberg och lägger till våra egna block som gör saker på rätt sätt.

En annan helt ny funktion i Qala är ett verktyg för att responsivt kunna designa block och göra specialanpassade lösningar.

Elementor

Elementor excellerar i sina designmöjligheter med ett brett urval av widgets, mallar och anpassningsbara element. Användare kan skapa högkvalitativa och visuellt tilltalande sidor.

Medan grundversionen erbjuder många funktioner, ger Elementor Pro tillgång till ännu fler avancerade verktyg och professionella mallar, vilket gör det till ett bra val för de som kräver mer avancerade visuella lösningar.

Prestanda

Gutenberg

Eftersom Gutenberg är integrerat i WordPress kärna, påverkar det webbplatsens prestanda mindre än många tredjepartsplugins. Dess avskalade design och optimering för WordPress säkerställer smidighet och effektivitet. Användare kan förvänta sig snabbare laddningstider och färre konflikter med andra plugins.

Med Qala optimeras prestandan ytterligare genom att eliminera onödiga komponenter och inkludera specialanpassade block som minskar belastningen och förbättrar laddningstiderna.

Elementor

Elementor kan påverka webbplatsens prestanda om det inte är optimerat korrekt, särskilt på webbplatser med mycket innehåll och komplexa layouter.

Detta beror på att det lägger till ytterligare kod och funktioner som kan belasta serverresurserna. Det är viktigt att regelbundet optimera och använda caching-lösningar för att minimera eventuella prestandaproblem.

Anpassningsmöjligheter

Gutenberg

Gutenberg erbjuder grundläggande anpassning genom sina block, vilket räcker för många användare. Det är enkelt och avskalat, vilket innebär att redaktörer inte behöver mycket teknisk kunskap. Detta är särskilt användbart för större företag med specifika designkrav. För mer avancerade anpassningar kan användare behöva ytterligare plugins eller anpassad kodning.

Qala bygger på Gutenberg och förbättrar anpassningsmöjligheterna. Qala tar bort ineffektiva komponenter och lägger till skräddarsydda block och verktyg, vilket gör innehållshanteringen enklare och effektivare.

Elementor

Elementor erbjuder stora anpassningsmöjligheter med sin drag-and-drop-redigerare och breda utbud av widgets och designverktyg. Användare kan justera varje detalj och skapa unika layouter utan att behöva koda.

Dessutom stöder Elementor integration med tredjepartsverktyg och plugins, vilket ytterligare ökar dess flexibilitet och potential för anpassning.

Blockredigerare vs sidbyggare

Gutenberg

Som en blockredigerare är Gutenberg utformad för att redigera och organisera innehåll i form av block. Varje block representerar ett visst innehållselement, vilket gör det enkelt att lägga till, flytta och redigera dessa element. Detta tillvägagångssätt är enkelt och effektivt för att skapa grundläggande layouter och innehållsstrukturer.

Med Qala blir dessa funktioner ännu kraftfullare. Ramverket integrerar och optimerar anpassade block och verktyg som bygger på Gutenbergs styrkor, vilket förbättrar användarupplevelsen och effektiviteten ytterligare.

Elementor

Elementor, som en sidbyggare, erbjuder en mer visuell och intuitiv metod för webbplatsbyggande. Det gör det möjligt för användare att skapa hela sidlayouter från grunden med hjälp av drag-and-drop-verktyg och ett stort urval av designkomponenter. Detta ger en hög grad av kontroll och kreativ frihet jämfört med blockredigerare.

Kostnader

Gutenberg

Gutenberg är gratis som en del av WordPress kärna, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för dem som inte vill investera i premium-plugins. Dock kan ytterligare kostnader uppstå om användare väljer att använda premium-block-plugins för att utöka funktionaliteten.

Med Gutenberg så får du förlita dig på den allmänna supporten som WordPress erbjuder och/eller din host, vilket betyder att du kan bli tvungen att betala för mer support.

Elementor

Elementor erbjuder en gratis grundversion, men för att få tillgång till alla avancerade funktioner och premiumverktyg krävs Elementor Pro, som har en årlig licenskostnad från 490 – 10 000 SEK, beroende på hur många sidor du vill ha, du får även tillgång till deras premium support.

Denna kostnad kan vara värd det för användare som vill ha de bästa designverktygen och supporten tillgänglig.

Integrationer

Gutenberg

Gutenberg är integrerat nära WordPress kärna, vilket säkerställer att det fungerar utmärkt med alla plugins och teman. Dess design är specifikt anpassad för att vara kompatibel med WordPress ekosystem, vilket garanterar en smidig integration med andra verktyg och tjänster.

Denna kompatibilitet innebär att användare kan dra nytta av ett brett utbud av tillägg och teman utan att behöva oroa sig för integrationsproblem.

Elementor

Elementor erbjuder bred integration med många tredjepartsverktyg och tjänster, inklusive populära marknadsförings- och e-handelsplattformar. Denna omfattande kompatibilitet gör Elementor till ett kraftfullt verktyg för webbplatsbyggare som vill utnyttja avancerade funktioner och tjänster för att förbättra sin webbplats.

Användare kan enkelt koppla samman sina webbplatser med verktyg för e-handel, analys, CRM-system och andra viktiga applikationer, vilket möjliggör en mer integrerad och effektiv hantering av webbplatsens olika aspekter.

Laddningstid

Gutenberg

Gutenberg är en del av WordPress kärna, vilket innebär att det är optimerat för prestanda. Webbplatser byggda med Gutenberg tenderar att ha snabbare laddningstider, vilket är avgörande för användarupplevelse och SEO. Genom att minimera användningen av ytterligare plugins kan Gutenberg webbplatser hålla en hög prestandanivå. Qala förbättrar dessutom prestandan ytterligare genom att optimera kod och tar bort onödiga block, vilket gör att laddningstiden blir ännu bättre.

Elementor

Elementor kan påverka sidans hastighet beroende på hur många widgets och element som används. Eftersom det lägger till ytterligare kod och funktioner leder det ofta till längre laddningstider. För att minimera denna påverkan är det viktigt att optimera varje sida, använda caching-tekniker och välja lämpliga hostinglösningar.

Viktiga funktioner

Gutenberg

  • Blockbaserad redigering: Enkel organisering och anpassning av innehåll.
  • Integrerat i WordPress: Ingen extra installation behövs. Du kan effektivt integrera back-end tjänster.
  • Användarvänligt: Kräver ingen teknisk kunskap, idealiskt för stora företag där många anställda är inne och jobbar med sidan och man måste ha en tydlig struktur på arbetet.

Elementor

  • Drag-and-drop-redigerare: Skapa komplexa layouter utan kodning.
  • Widgets: Stort urval från grundläggande till avancerade element.
  • Pro-version: Fler funktioner som temabyggare och anpassade widgets för avancerad design.

Gutenberg vs Elementor: Vad är det bästa valet?

Valet mellan Gutenberg och Elementor beror på dina specifika behov.

  • Gutenberg är bäst för enterprise-företag med etablerade designsystem och behov av struktur och enkel innehållshantering. Med Qala får du även förbättrade anpassningsalternativ och en optimerad plattform som utnyttjar Gutenbergs potential fullt ut.
  • Elementor är bäst för mindre företag som har en ansvarig person som sköter webbplatsen. Om fler personer jobbar i Elementor, utan rätt kunskaper, är det en väldigt stor risk att saker blir fel.

Med Qala får du det bästa av båda verktygen, vilket skapar en kraftfull och användarvänlig plattform för din WordPress-webbplats. Om du är intresserad av att veta mer om hur Angry Creative kan hjälpa ditt företag med din WordPress sida, boka ett möte med vår VD, Jimmy!