WordPress & WooCommerce förvaltning, drift & underhåll

Hos oss löser vi drift, support & förvaltning av WordPress & WooCommerce i form av supportavtal. På så sätt löser vi löpande alla tänkbara problem som kan uppstå och ser till att hålla er webbsatsning säker och uppdaterad.

Säkerhet och stabilitet
Säkerhet och stabilitet

Vi tar säkerhet på allvar. Vi skyddar din webbplats från obehagliga överaskningar och fula fiskar, uppdaterar och hanterar tekniken.

Automatiserade tester
Automatiserade tester

Förändra viktiga funktioner och samtidigt säkerställ att affärskritiska delar fungerar och fortsätter att fungera utan onödiga störningar.

Kompetent support
Kompetent support

Vår personal är seniora WordPress- och WooCommerce experter och kan hjälpa er med nästan vad som helst.


Hosting med övervakning

Vi tillhandahåller en GDPR-säkrad, managerad hostinglösning med 24/7 övervakning. Med lastbalansering och multipla webbnoder kan ni vara säkra på att klara av stora mängder trafik.

Från 500 kr / mån med WordPress. 600 kr / mån med WooCommerce.

DevOps & processer

Våra processer är strömlinjeformade och standardiserade runt WordPress. Detta ger oss möjlighet att vara proaktiva och reagera snabbt.

Hög tillgänglighet (SLA)

Genom att boka upp ett antal timmar i månaden garanterar ni att ni får snabb hjälp när ni behöver det.


Vi tar totalansvar för våra kunders WordPress och WooCommerce-instanser. Våra kunder kan fokusera på att få fler kunder och förbättra sin affär istället för att oroa sig för drift.


Våra kunder


Hur kan vi använda tiden?
Vi arbetar regelbundet bakom kulisserna för att mjukvaran som bygger er webbplats alltid ska finnas i de senaste versionerna och fungera som tänkt.
När man lägger till och ändrar funktioner på en befintlig webbplats kan det ibland leda till oönskade konsekvenser. Med automatiska tester protesterar en mjukvara när något löper risk att inte fungera. Detta gör att vi upptäcker potentiella defekter innan de når offentligheten, och kan åtgärda utan dem utan att påverka användarens upplevelse.
Vi har en mjukvara som tar skärmdumpar på hur webbplatsen ser ut idag och jämför med hur det ser ut med de ändringar vi försöker göra. Mjukvaran räknar sedan ut skillnaden mellan dem, och saker som man lätt hade kunnat missat fångas tidigt.

Versionshantering innebär att vi lätt kan återställa programmerade funktioner till tidigare versioner om olyckan är framme, och ändringar gjorda i dessa kan enkelt spåras.

Detta innebär möjlighet till parallell utveckling, exempelvis rättning av äldre versioner samtidigt med vidareutveckling av nya. Det är i synnerhet användbart när många personer arbetar med samma sak.

Vi för kontinuerlig backup på databas utifall att någonting skulle gå fel.

En sandlåda är en miljö som vi bygger separat från er publika webbapplikation. Där kan vi testköra nya funktioner och experimentera friskt för att hitta nya vinklar, utan att riskera störningar i era användares upplevelse.

Vissa typer av potentiella problem sker inte på era servrar, utan i besökarens webbläsare. Dessa är normalt inte tillgängliga, men genom vår unika mjukvara samlar vi in dessa viktiga uppgifter för att kunna förbättra och säkerställa funktion på er webbplats, oavsett vilken webbläsare som används.

Kontinuerliga kontroller av era webbsidor med regelbundna tidsintervaller, från vår övervakningsenhet. Om er webbsidan verkar vara hotad eller rentav otillgänglig, meddelas vi omedelbart att ni snabbt kan vidta åtgärder.

För en organisation som investerat mycket i sin webbplats är det viktigt att den testas och övervakas noggrant. Vår programvara importerar så mycket händelser som möjligt från våra kunders servrar kontinuerligt. Vi kan sedan visualisera dessa händelser på en mängd olika sätt för att skapa skräddarsydda flöden som visar relevant information för just vad vi vill undersöka.

Vi korrigerar löpande potentiella problem och analyserar er lösning för högsta möjliga säkerhet, och ger er förslag kring hur vi kan förbättra för er.

Kortare svarstider och högre tillgänglighet ökar användarnas produktivitet. Bättre prestanda höjer sannolikheten att era besökare gör just det ni vill att de skall göra.

Vår ärendehantering gör att vi via e-post kan kommunicera på ett strukturerat sätt utan att saker hamnar mellan stolarna. Med full spårbarhet och automatiska notiser till alla inblandade parter blir saker gjorda på rätt sätt, i rätt tid.


Normalt ärende Inom avtalad timbank Akut ärende Inom avtalad timbank Akut ärende Inom avtalad timbank Ärenden Utanför avtalad timbank
Tid på dygnet 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 Utanför kontorstid När som helst
Ärendet registreras och tilldelas 4 - 12 h Omgående 1 - 2 h Vid första lucka
Åtgärd påbörjad 24 - 48 h Omgående 2 - 4 h Vid första lucka
Kostnad (ex. moms) 950 kr/h 1525 kr/h 2200 kr/h 950 kr/h
Tid mäts Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart Per påbörjad kvart

Faktureringsavgift vid postfaktura: 75 kr. Faktura via e-post är kostnadsfritt. Om ärendet ser ut att ta under 4 timmar påbörjas ärendet utan att estimeras, såvida estimering inte skriftligen begärs. Tid som inte används en månad skjuts över till nästa.

Det låter jättebra! Hur kommer vi igång?

1Kontakta oss för initialt estimat

Kontakta oss så tittar snabbt på er nuvarande installation och letar efter om vi ser någonting uppenbart som kommer att vara ett problem. Ni gör en genomgång för oss av de funktioner som finns som är viktiga för er.

För detta steg behöver vi era inloggningsuppgifter till WordPress.

2Flytt och övertagande

Vi flyttar över ert nuvarande projekt till oss. Vill ni att vi tar över managering av DNS med mera ordnar vi också självklart det.

För detta steg behöver vi era inloggningsuppgifter till er server.

3Migrering till vår komponentstruktur

Vi har under ett antal år arbetat fram en struktur där vi utgår från etablerade best practices och de erfarenheter vi anförskaffat under lång tid. Denna struktur snabbar upp utvecklingsarbetet, höjer säkerheten och ger oss möjlighet att använda våra interna verktyg för till exempel god analys.

4Åtgärda mindre problem

När vi migrerar förvaltningsobjektet korrigerar vi mindre problem som vi upptäcker löpande. När objektet är migrerat har vi även gått igenom samtliga komponenter. Vi har god kännedom om de vanligaste komponenterna som används och vi försöker här identi era potentiella framtida problem som kan uppstå med de komponenter som objektet använder för sin funktion vid den initiella överlämningen.

5Driftsättning, synk & domänpekningar

När vi väl har ett fungerande förvaltningsobjekt i vår komponentstruktur och eventuellt genomfört mindre korrigeringar vill vi att ni godkänner den initiala utgångspunkten och dess funktion. När denna väl är överförd schemalägger vi ett servicefönster som passar er verksamhet och synkroniserar mot senaste versionen av databas och uppladdningar och sedan görs en domänpekning av domänansvarig (normalt er, men ni kan med fördel flytta ansvaret till oss om ni önskar)

6Dokumentation & förvaltningsplan

Utifrån den komponentgenomgång och beskrivningen av de affärskritiska funktionerna kommer vi att ge er ett förslag på potentiella åtgärder för att långsiktigt säkra funktion och ett bra förvaltningsarbete.

Det är tyvärr inte ovanligt att vi vid övertagning av ett objekt upptäcker att man tagit genvägar för att hålla projektets budget nere, vilket normalt avsevärt fördyrar förvaltningsarbetet.

Hur fungerar det med buggar & tester?

Inom all utveckling kan det uppstå problem när saker förändras. Skillnaden mellan ett system belagt med licenser och ett system byggt på öppen källkod är att i ett system byggt på öppen källkod finns det ingen som kan ställas som ansvarig för dessa buggar. Du får friheten att äga mjukvaran och göra vad du vill med den, men du är också själv ansvarig för att lösa buggarna.

Vi löser våra kunders problem. En del av detta är att lösa buggar. För varje förändring eller uppdatering vi gör finns det mängder av tredjeparts komponenter som påverkar allt vad vi gör. Genom solid hantverksskicklighet, automatiserade tester och bra arbetsverktyg minimerar vi risken för potentiella buggar och problem. Men de kommer ändå att uppstå. Och ni som kunder kommer att behöva få dem lösta. Vi hjälper er att lösa alla tänkbara problem som ni kan stöta på. Men vi kommer också alltid att ta betalt för den tiden det tar att lösa dem.