Fairtrade

Fairtrade - Global rättvisa och hållbarhet

Fairtrade är en global organisation som främjar rättvisa handelsförhållanden för producenter i utvecklingsländer. Deras mål är att skapa bättre villkor för bönder och arbetare, samt främja hållbarhet. Projektet med Angry Creative syftade till att förbättra Fairtrades digitala närvaro och funktionalitet. Genom att skapa en mer användarvänlig och effektiv plattform strävar de efter att fortsätta stärka sitt uppdrag och nå ut till en bredare publik.

www.fairtrade.org.uk

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Backend-utveckling

WordPress

WordPress

Migrering

Underhåll

Design

Frontend-utveckling

Front end-utveckling

Dedikerad hosting

Utdaterad plattform hämnar tillväxten

Fairtrade stod inför flera utmaningar, inklusive en utdaterad webbplats som inte mötte deras nuvarande behov. Det saknades integrerade lösningar för att stödja deras växande verksamhet. Dessutom var webbplatsen svår att uppdatera och hantera, vilket ledde till höga underhållskostnader och ineffektivitet.

Detta påverkade framförallt deras förmåga att skapa och hantera kampanjer kopplade till olika event under året.

Fairtrade optimerar med Qala

Prestanda var en nyckelfråga för Fairtrade, och Qala CMS valdes för att hantera detta behov. Qala är designat för att effektivt hantera hög trafikbelastning och inkluderar färdiga moduler optimerade för prestanda, vilket möjliggör snabb uppsättning och anpassning. Regelbundna uppdateringar och innovationer säkerställer att Qala förblir en högpresterande lösning.

Qala blev ett effektivt val tack vare sin snabbhet, smidighet och stabilitet, vilket säkerställer både prestanda och användarvänlighet för Fairtrade.

Förbättrad användarvänlighet och effektivitet

Vi implementerade en ny Qala-baserad webblösning för Fairtrade, vilket innebar en total omstrukturering av deras digitala närvaro. Den nya plattformen förbättrade användarupplevelsen och ökade flexibiliteten, samtidigt som underhållskostnaderna minskade.

En viktig aspekt av den nya lösningen var användarvänligheten. Med Qala CMS kan även icke-tekniska användare enkelt skapa och hantera innehåll, vilket har ökat effektiviteten i innehållsskapandet avsevärt. Dessutom förbättrade Qala CMS webbplatsens prestanda genom optimerad caching, bildoptimering och effektiv kodstruktur. Dessa förbättringar resulterade i en snabbare och mer responsiv webbplats, vilket förbättrade användarupplevelsen och den operativa effektiviteten.

Om du står inför liknande utmaningar som Fairtrade, tveka inte att kontakta oss på Angry Creative. Vi är redo att vägleda dig, börja med att boka ett möte med vår grundare, Jimmy Rosén!