Westers

Westers - Hållbar catering och unika eventlokaler i hjärtat av Stockholm.

Marknadsföring

Westers, ledande inom catering och event i Stockholm, genomgick en komplett digital uppdatering med hjälp av Angry Creative. Med en ny Qala-baserad webblösning effektiviserades hanteringen och flexibiliteten på deras sida avsevärt. Detta case framhäver hur den nya lösningen förenklade uppdateringar av systemet och samtidigt ökade plattformens flexibilitet, vilket bättre förbereder Westers för framtida behov och tillväxtplaner.

www.westers.se

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Backend-utveckling

Konsultering

Konsultation

WordPress

WordPress

Migrering

Underhåll

Design

Frontend-utveckling

Front end-utveckling

Dedikerad hosting

Framtidsvision och uppskalning

Westers har en tydlig vision om att leverera överlägsen service och exceptionella upplevelser genom sina catering och eventtjänster. De siktar på att skala upp sin verksamhet genom att fortsätta erbjuda oförglömliga evenemang med hjälp av deras dedikerade team.

För att nå deras framtida mål blev det tydligt att deras tidigare webbplats inte uppfyllde de väsentliga krav som behövdes för uppskalning.

Uppdaterad digital närvaro för Westers

Westers insåg behovet av att uppdatera sin digitala närvaro för att stödja sin vision och expansionsplan. Det befintliga systemet var inte längre tillräckligt effektivt, vilket skapade höga underhållskostnader och brist på anpassning. De ville också förbättra användarupplevelsen (UX) och uppdatera den grafiska profilen för att bättre spegla varumärket.

De viktigaste områdena för förbättring var webbplatsens användarvänlighet och dess kapacitet att hantera företagets växande behov. De eftersträvade en lösning som inte bara förbättrade den nuvarande infrastrukturen utan även underlättade framtida integrationer och funktionaliteter, inklusive möjligheten till e-handel.

Implementering av en flexibel plattform

Vi introducerade Qala, en dynamisk och skalbar plattform som möjliggjorde en total omstrukturering av deras digitala närvaro. Med en blockbaserad arkitektur kunde vi minska tekniska komplikationer och förenkla uppdateringar på sidan. Qala har inte bara förbättrat den dagliga hanteringen av sidan utan även gett Westers en kostnadseffektiv lösning för framtida tillväxt och expansion. I linje med deras långsiktiga digitala strategi.

Om du står inför liknande utmaningar som Westers, tveka inte att kontakta oss på Angry Creative. Vi är redo att vägleda dig, börja med ett möte med vår grundare, Jimmy Rosén. 

Boka ett möte idag!