Bacardi

Vi höjer glasen till global digital innovation genom WordPress

Marknadsföring

Bacardi grundades år 1862 och har varit familjeägt i sju generationer. Bacardi är nu ett av de största privatägda spritföretagen i världen och sysselsätter mer än 6000 anställda och säljer sina produkter i över 160 länder. Bacardi-portföljen innehåller över 200 varumärken och etiketter, bland anant ikoniska namn som: Bacardi, Gray Goose Vodka, Dewar’s Blended Scotch Whisky, Bombay Sapphire Gin och Martini Vermouth.

www.bacardi.com

Ett behov av att förbättra helheten av närvaron på flera digitala platser

På den globala nivån hade varje land och lokal marknad ansvar för sina egna varumärken. Webbplatserna såg väldigt olika ut, även om de var för samma varumärke. Dessutom låg de under ansvar hos flera olika digitala byråer runt om i världen, vilket innebar att stora summor spenderades och ansträngningar ofta upprepades.

Bacardi ville införa en enhetlighet hos dessa digitala tillgångar och sökte därför ett enkelt standardiserat arbetssätt att anamma. Det krävde en strategi som var både mer sammanhängande och mer kostnadseffektiv än tidigare.

Kostnadseffektivitet genom konsekvent design och funktionalitet

Det första steget mot det slutliga målet var att komma med en skalbar mall som kunde tillämpas både helt eller delvis på varje webbplats. Målet var att bygga ett anpassat WordPress-tema för Bacardi. Varje webbplats skulle baseras på detta, så att alla skulle ha en liknande struktur, men det skulle samtidigt också finnas flexibilitet för att hantera marknadsspecifika förfrågningar samt för att inplementera input från flera marknadsintressenter.

Nya Bacardi-ägda varumärkeswebbplatser har nu ett sammanhängande utseende och känsla, och alla webbplatser följer strikta internationella alkoholmarknadsföringsregler, med åldersgräns implementerad efter behov. Användning av WordPress för alla webbplatser har avsevärt minskat det kompetensgap som behövs för att uppdatera webbplatser med nytt innehåll. Denna användbarhet innebär att lokala varumärkeschefer har befogenhet att utföra uppdateringar själva, utan att behöva förlita sig på en digital byrå, vidare innebär det även att innehållsförändringar kan göras omedelbart.

Resultatet

Alla de nyskapade webbplatserna följer nu den globala IT-policyn och är säkerhets- och prestandatestade. Varje webbplats skiljer sig tillräckligt mycket i struktur och design för att en viss grad av flexibilitet skulle vara nödvändig. Det tekniska tillvägagångssättet som vi använde innebar att, även om varje webbplats var byggd efter en huvudmall, kunde anpassningar fortfarande enkelt genomföras.

Dessa korrigeringar ändrar inte anpassningar i huvudmallen och uppdateras därför inte på andra webbplatser. Att hålla alla Bacardis webbplatser separerade eller synkroniserade i olika situationer är därför inget problem.