Tjänster | Systemutveckling

Systemutveckling

Ibland räcker inte WordPress och WooCommerce till. Då använder vi oss av Laravel för att skapa skräddarsydda applikationer som arbetar tillsammans med WordPress, WooCommerce och andra mjukvaror.

Laravel

Med hjälp av WordPress och WooCommerce kan vi skapa otroliga värden för våra slutkunder på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Ibland är dock behoven så specialiserade att vi helt enkelt inte anser att vi får några fördelar av att arbeta med dessa system. När detta händer så erbjuder vi våra kunder systemutvecklingstjänster.

Nöjda användare och minskad affärsrisk

Den viktigaste anledningen till varför man väljer att ta fram skräddarsydda system är för att göra användarna av systemet så nöjda som möjligt. Med hjälp av ett skräddarsytt system går det att spara mängder av tid. Ofta kan en arbetsuppgift som tidigare tog många personer väldigt lång tid göras av en enda personer på väldigt kort tid. Denna tid kan antingen användas för att hinna med att göra fler arbetsuppgifter eller för att skapa högre lönsamhet inom organisationen.En annan anledning är att om man i framtiden skulle välja att till exempel byta ut sitt CMS eller sitt e-handels system så kan systemet integreras mot den nya lösningen utan att allt måste byggas om från grunden. Detta sänker risken i organisationen och skapar flexibilitet framledes.

Agila metoder som grund i utvecklingsarbetet

Det iterativa projektet är en arbetsprocess vi trivs med och upplever fungerar bäst för att leverera bästa möjliga webbplats till våra kunder. Att från första anblick veta exakt vad som bör göras för att ge bäst resultat anser inte vi vara möjligt i utveckling. Risken blir då att den funktionalitet som skapas inte passar de reella behoven. Vi vill med er ta fram bästa möjliga lösning för era behov och vi anser att kundkontakt och ert medverkande i projektet är viktigt för vår transparens.

WooCommerce, ERP & PIM

När vi arbetar med WordPress som CMS eller WooCommerce E-handel så uppstår det ibland ett behov av skräddarsydda system. Vi har utvecklat både mindre affärssystem / ERP lösningar samt arbetat med standardiserade PIM system som kopplas samman direkt med WooCommerce. Kontakta oss för en demonstration eller för att bolla idéer.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi hjälper er genom att ta fram skräddarsydda system specifika just för era behov som företag. Genom att utveckla dessa skräddarsydda system kan vi skapa bättre funktionalitet på era webbplatser samt förbättra möjligheten att kombinera användandet av olika program och system.