Centsoft

Total omarbetning av marknadsstrategi för digitalt produktföretag

Marknadsföring

Centsoft är en tjänst som erbjuder elektronisk fakturahantering som är möjlig att integrera i företagets nuvarande affärssystem. Med Centsoft kan ni som företag sänka era kostnader och automatisera bokföringen till ert ekonomisystem. Centsoft tidigare webbplats var inte byggd för konvertering och med ett lågt antal leads i veckan behövde webbplatsen utvecklas för att fungera som en marknadsföringsplats. Centsoft behövde en ny digital strategi och webbdesign för att bli ett företag att räkna med inom elektronisk fakturahantering.

centsoft.se

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Innehållsstrategi

Sökmotoroptimering

Teknik & utveckling

Webbdesign

WordPress

WordPress

Design och struktur leder till beslut

En webbplats kan strategiskt struktureras för att öka antalet leads, genom ett antal steg. Besökarna behöver bli intresserade av webbplatsen, informerade om tjänsten och sedan bli leda till att ta kontakt. Som ett tjänstföretag är det viktigt för Centsoft att presentera sin tjänst, hur den går till och vilka fördelar detta ger. Detta är något som måste presenteras på ett enkelt och roligt sätt, där informationen delas upp i korta logiska följder. Att skapa en strategi för hur besökarna skall ta sig fram på webbplatsen är ett sätt för att öka konverteringen. Att använda sig av call-to-actions är viktigt för att kunden faktiskt skall kunna, oberoende på var de befinner sig på webbplatsen, skicka in en förfrågan. Genom en välarbetat webbdesign blir webbplatsen mer attraktiv för besökarna, något som leder till en bättre mottagen webbplats.

Annonsering och sökmotoroptimering leder till köp

För att nå nya kunder behöver Centsoft en förbättrad placering på sökmotorer, ett strategiskt annonsarbete och välplacerat kapital som ger vinst. Genom att utarbeta en marknadsföringsstrategi speciellt för Centsoft och implementera den kan vi nå Centsofts målgrupp. I arbetet för att få Centsoft top-of-mind gällande fakturahantering har resurser lagts på SEO och annonsering. Efter analys av besökare och kunder till Centsoft har vi utarbetat en annonsering riktad till Centsofts önskade kunder. Potentiella kunder blir leda till Centsofts webbplats, där arbetet med webbsidans konvertering träder i kraft för att omsätta besöket till ett lead. Vårt arbete med Centsofts digitala strategi ökade deras konvertering från 3 leads i veckan till ca 50 leads. Centsoft har sedan vi började vårt arbete med dem växt till ett välkänt företag på marknaden som bara fortsätter växa.