Hem / WordPress / Tillgänglighet med webbdirektivet

Tillgänglighet med webbdirektivet

WCAG

Följ den internationella standarden, Web Content Accessibility Guidelines

Det är dags att följa den internationella standarden för tillgänglighet på webben

Det nya EU-direktivet (webbdirektivet) gällande tillgänglighet ställer högre krav på din hemsida. Webbplatser bör uppnå nivån WCAG 2.1 nivå AA tillsammans med några ytterligare krav. Vi på Angry Creative har sedan länge förespråkat en öppen webb för alla och har därmed mycket erfarenhet inom just tillgänglighet. Läs vidare för att lära dig mer om digital tillgänglighet och vad man kan göra för att maximera värdet av sin webbplats.

Vad innebär det här för mig?

Att göra din webbplats digitalt tillgänglig innebär att områden som kod, design och innehåll bör utformas med hänsyn till personer med diverse funktionsnedsättningar. Om din webbplats inte följer WCAG 2.1 nivå AA riskerar du att exkludera en mängd besökare då 1 av 5 personer på webben har någon typ av funktionsnedsättning. De som i första hand omfattas av det nya lagkravet är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Men tittar vi på våra grannländer så tyder det mesta på att dessa krav snart kommer att gälla samtliga webbplatser även i den privata sektorn och vi tror inte att Sverige är långt efter. Därför rekommenderar vi, oavsett om du tillhör ett offentligrättsligt organ eller ej, att möta dessa krav. Det värsta som kan hända är att din konvertering ökar eftersom fler människor kan använda din webbplats.

Blindhet, färgblindhet, synnedsättning

Dövhet, hörselnedsättning

Förlamning, motorisk nedsättning

Åldersrelaterad begränsning

Dyslexi, intellektuell nedsättning

Epilepsi, MS, stroke

Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationell etablerade standarder för tillgängligt innehåll på webben och som tagits fram med hjälp av kunskap från en mängd användare och experter. WCAG 2.1 har totalt omkring 80 kriterier där varje kriterium utgår från någon av följande grundprinciper:

 • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på ett sätt som de kan uppfatta.
 • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och i navigation måste vara hanterbara.
 • Begriplig – Information och hantering av gränssnitt måste vara begripligt.
 • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

9 kriterier din webbplats kanske inte uppfyller

Det kan vara svårt att greppa vad alla officiella riktlinjer innebär och vad som behöver åtgärdas i praktiken. Här följer några exempel på vad din webbplats kanske kan göra bättre innan införandet av webbdirektivet den 23 september 2020.

 • Kontrast – Åtskilj visuella element som text och backgrund med tydlig kontrast enligt WCAG:s krav.
 • Färg OCH form – Färg bör inte vara det enda visuella medel som används för att förmedla information.
 • Responsivt innehåll – Väsentlig information och funktionalitet ska vara tillgängligt för skärmar ner till 320 px bredd (ungefärlig upplösning för en iPhone 5).
 • Alternativ text – Visuellt innehåll som bilder och videos bör ha alternerande text som fyller samma syfte. Video med ljud bör även ha undertexter. Detta underlättar för de med hjälpmedel, så som skärmläsare, att uppmärksamma innehållet.
 • Tangentbordsnavigering – Navigering och funktionalitet ska vara åtkomligt via tangentbord för att hjälpa besökare utan möss.
 • Lämna brödsmulor – Hjälp användaren att hitta och använda innehåll samt förmedla information som berättar var på webbplatsen de befinner sig.
 • Tillräckligt med tid – Användaren bör ha tillräckligt med tid för att läsa av och använda innehållet.
 • Begripligt – Använd språk som dina besökare förstår och gör textinnehåll läsbart.
 • Vanans makt – Använd vedertagna designmönster som gör att funktioner på ett förutsägbart sätt.

Så gör vi din webbplats redo inför webbdirektivet

Kontakta oss så gör vi en utförlig granskning av tillgängligheten på din webbplats. Vi tar sedan fram en lista på förbättringsförslag med syftet att uppnå kraven i det nya webbdirektivet som träder i kraft den 23 september 2020.

Du kanske även är intresserad av dessa artiklar

briqpay-feat

Mattias Tengblad | Reading time 3 min

Briqpay – flexibel betallösning för B2B e-handel

feat-cro

Mattias Tengblad | Reading time 8 minutes

Konverteringsoptimering

Vad är konverteringsoptimering?. Konverteringsoptimering (CRO) är processen att öka andelen konve…

Read more
feat-cro

Mattias Tengblad | Reading time 8 min

Konverteringsoptimering

feat-app

andershermansson | Reading time 12 min

Affärssystem (ERP) för WooCommerce

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få massor med tips, inspiration och insikt om WordPress och WooCommerce och den digitala världen bortom.

Dags att ta nästa steg mot en affärsnyttigare webb?

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi tillsammans kan ta er verksamhet till nästa nivå

Loading