Hem / Att ge tillbaka: Vår utveckling & bidrag till Öppen källkod 2015

Att ge tillbaka: Vår utveckling & bidrag till Öppen källkod 2015

2015 har varit ett spännande år. Våra kunder har fått oss att pressa gränserna för vad man kan göra med WordPress & WooCommerce med applikation inom såväl dokumenthantering, intranät och e-handel. Det ökade trycket har gjort att vi växt från 5 till 11 personer. Detta har gjort det möjligt för oss att bidra mer än någonsin till de öppen källkod projekt som gagnat oss under åren.

Under 2015 har vi framförallt kunnat bidra med egna plugins, WooCommerce samt till communityn generellt via anordnande av events. Vi hoppas våra ansträngningar inspirerar andra och att fler av våra kunder vågar satsa på att generalisera delar av sina egna projekt för att kunna släppas som öppen källkod!

Varför är öppen källkod viktigt?

Vår affär är möjlig tack vare öppen källkod. Vi är en WordPress utvecklingsbyrå men använder utöver WordPress en mängd andra öppen källkod projekt för vårt dagliga arbete. Vi tror på öppen källkod som en kraft för positiv förändring för såväl den fattiga studenten i Norrköping som det multinationella företaget.

Öppen källkod bryter ner ekonomiska och kunskapsmässiga barriärer genom att vara tillgängligt för alla och hjälper människor att arbeta med varandra snarare än mot varandra. Det vi investerar i öppen källkod kommer tillbaka mångfaldigt till oss. Därför väljer vi att lägga minst 5% av vår tid på öppen källkod projekt och andra förbättringar och ansluter oss till ’Five for the future.

Kod

Under ökade vi från 3 till 5 stycken plugins som vi underhåller på WordPress.org. Vi bidrog med kod till WooCommerce och publicerade alla våra öppen källkod projekt på Github.

Organisera events & dela kunskap

Under året var vi med och organiserade WordCamp Norrköping 2015 som är den största WordPress-träffen i Sverige och sanktionerad av WordPress foundation. Utöver detta höll vi tal på #wpbar Jönköping, wpsthlm meetup #2 & Internetdagarna. Totalt blev det 5 stycken föreläsningar på 4 olika event.
2016 blir ännu mer fantastiskt!

Under 2016 har vi en mängd spännande projekt och av allt att döma kommer vi att se en liknande tillväxt även under det kommande året. Vi vill att Angry Creative skall föregå med gott exempel i den Svenska WordPress communityn och kommer därför satsa mot ännu fler bidrag till öppen källkod communityn och att fler som älskar öppen källkod vill ansluta sig till vår sak under året.

Vi ser fram emot att träffa våra branschkollegor på WordCamps, meetups & andra tillställningar. Gott nytt år!