Gravity Horizon

Äventyrlig e-handel för rymdsimulering

E-handel, Marknadsföring

Gravity Horizon är ett Linköpingsbaserat företag som säljer resor till stjärnorna – utan att kunden behöver lämna jorden. I sitt träningscenter erbjuder Gravity Horizon allmänheten den upplevelse som annars bara en handfull utvalda får uppleva: träning för rymdresor. Den komplexa produkten krävde en e-handelsplattform som på ett tydligt och förklarande sätt guidar kunden genom resan mot konvertering. Lösningen blev en utomjordisk upplevelse som speglar den produkt som erbjuds samtidigt som den bygger en bro mellan målgruppen och erbjudandet.

gravityhorizon.com

Vad gjorde vi?

Agil projektledning

Design

Digital Strategi

Frontendutveckling

Frontendutveckling

Löpande drift & underhåll

WooCommerce

WooCommerce

WordPress

WordPress

Iterativ utvecklingsprocess

Genom en iterativ utvecklingsprocess arbetade vi med projektet i delmål där det första målet var att leverera en MVP, en minimum viable product, vilket i Gravity Horizons fall innebar en spännande webbplats med en bokningsfunktion. En MVP är kärnan av den produkt som kommer att lanseras, vilket innebär en fungerande version av en ny lösning som ger användarna tillräcklig nytta från dag ett, även om den inte är helt färdigbyggd. På så vis kunde Gravity Horizon snabbt ta sig ut på marknaden och upptäcka nya behov och villkor för tjänstens framtida utveckling samtidigt som vi hela tiden hade en stabil grund att stå på.

Affärsutvecklande konsultation

För att leverera den bästa möjliga lösningen krävs en öppen dialog genom hela utvecklingsprocessen som gör att båda parterna förstår varandras behov, mål och visioner. Projektet kickstartades med en workshop där vi tillsammans med Gravity Horizon kom fram till hur vi kunde hjälpa dem att skapa mervärde i sin produkt. Resultatet blev så mycket mer än bara en webbplats och vi kunde genom affärsutvecklande konsultation ta fram ett förslag på hur Gravity Horizon kunde vidareutveckla sin tjänst med hjälp av en heltäckande affärslösning.

Från grunden till rymden

Vår högsta prioritet under hela projektet var att Gravity Horizon kände sig trygga med sitt val av partner före, under och efter leverans. Vi fanns där från början och hjälpte till med idégenerering och konceptskisser. Vi fanns där vid leverans och utbildade personalen i hur de använder och underhåller plattformen. Vi finns fortfarande där och hjälper Gravity Horizon med löpande underhåll, drift och expansion i samma takt som deras verksamhet utvecklas. Vi hjälpte Gravity Horizon att bygga en plattform från grunden så att de kan hjälpa sina kunder att ta sig till rymden.