Lindy Electronics

Utvecklande av en global varumärkesupplevelse för en industriledare

Marknadsföring

För en multinationell grupp av oberoende företag kan det vara utmanande att tillhandahålla en sammanhängande varumärkesupplevelse för kunder över hela världen. Lindy är en global leverantör av informationsteknik samt audiovisuella kablar och anslutningskomponenter. De är leverantörer av produkter som sömlöst ansluter, delar, konverterar och utökar ett brett spektrum av digitala och analoga signaler. Lindys omfattande portfölj erbjuder end-to-end-lösningar till stora distributörer, återförsäljare och systemintegratörer såväl som till enskilda konsumenter. I deras globala handel har familjevärderingar varit en integrerad del av deras framgång och ligger till grund för målet att erbjuda enastående service och teknisk expertis till alla kunder, både före och efter försäljning.

lindy.com/en/

Ursprung

Lindy ansåg att det var dags att börja på nytt med en global, flerspråkig sida som skulle återspegla deras varumärke och position som marknadsledare. De hade en tydlig vision att kommunicera sitt globala varumärke, sin kultur och sina egna färdigheter och sökte aktivt efter en byrå som kunde förstå och implementera detta. De fann oss.

Som en del av vår inledande process tog vi med Lindys viktigaste intressenter i London för en workshop med fokus på dynamiska övningar, vilket hjälpte oss att förstå deras funktionella behov, designkrav och MVP. Dessa sessioner med skräddarsydda uppgifter hjälpte till att reda ut varumärkesvärden och användarpersonas.

Process

Lindy gjorde vågade val och pushade gränserna för design och funktionalitet genom högkvalitativt content. För att säkerställa att deras webbplats skulle ligga i framkant av branschen, arbetade vi stegvis i två-veckors sprints. Vårt team var lyhört för den tekniska utvecklingen, vilket innebar att vi kunde använda Gutenberg för att samla Lindys olika webbplatser till en flerspråkig plattform.

I dagsläget kräver WordPress att användaren lär sig många olika koncept, Gutenberg streamlinear denna process och låter användaren lära sig koncepten en gång för att sedan kunna använda det överallt. Vår flexibla, proaktiva strategi för projektledning innebar att vi kunde använda Gutenberg i ett projekt som redan är under utveckling så snart det blev tillgängligt. Den nya webbplatsen presenterar Lindy som ett B2B företag, och återspeglar kvalitén på deras varumärke, arv och de produkter de säljer.

Resultatet

Användningen av ny och banbrytande teknik i form av Gutenberg har gett Lindy friheten att själv publicera marknadsföringsmaterial, demonstrera produkter och komplexa tekniker som tidigare endast levererats i tryckformat i form av broschyrer och kataloger. På grund av den tidigare webbplatsens karaktär finns det ett tomt ark när det gäller mätvärden, en annan värdefull resurs som inte använts förrän nu. Lindy kan numera följa hur deras webbplats presterar och göra relevanta ändringar och uppdateringar efter datan de får ut. 

Plattformen har gjort det möjligt för Lindy att införa digitala standarder och riktlinjer över hela webbplatsen och har förbättrat deras redaktionella arbetsflöde avsevärt. Vårt modulära tillvägagångssätt är skräddarsytt men inte satta i sten på framtidssäkrade webbplatser som denna, vilket ger utrymme att expandera och lägga till fler flerspråkiga webbplatser i framtiden.