Winassist

Tydligare branschfokus för nischat affärssystem

Marknadsföring

Winassist System utvecklar och förbättrar funktionella IT-baserade system som förenklar och effektiviserar arbetet inom svenska fordonsmarknaden. Med sin breda kunskap om branschen kan Winassist erbjuda system byggda specifikt för fordonsmarknaden med just de tjänster som faktiskt behövs. Winassist behövde en marknadsföringsplats och kommunikationsplattform där de kan nå och informera sina kunder om sitt material, samtidigt som IT-tjänsten skall kunna laddas ned direkt från sidan. Winassist behöver en heltäckande webbplats som är utformad efter kundernas bästa.

winassist.se

Vad gjorde vi?

Agil projektledning

Webbdesign

Digital Strategi

Frontendutveckling

Frontendutveckling

Förvaltning

Innehållsstrategi

Interaktionsdesign

Teknik & Utveckling

WordPress

WordPress

Moderna webbplatser skapar nya möjligheter

För att öka konverteringen på företaget och skapa en spridning på deras IT-system erbjuder Winassist test-demon av sina system. Genom att enkelt kunna ladda ner dessa från deras webbplats fungerar deras webbplats både som marknadsföringsplats samt leverantör av deras system. Vi bygger en webbplats med funktioner som gör det möjligt för Winassist och deras kunder att få tillgång till allt från support till nerladdning.

Navigation, design och information är nyckeln för en lyckad webbplats

Som IT-tjänst och till stor del webbaserat företag behöver Winassist en attraktiv webbplattform för att inge ett professionellt intryck samt locka kunder. Med en design som får Winassist att sticka ut på marknaden och en väl genomtänkt digital strategi kan Winassist växa som företag. Genom att arbeta igenom webbplatsen, skapa call-to-actions och en tydlig navigation blir webbplatsen konverteringsoptimerad och ett verktyg i deras växande.

Webbplatser med slutanvändaren i åtanke är fungerande webbplatser

Genom att skapa en webbplats, med funktioner anpassade för de faktiska användarna ifråga, kan man säkerställa konvertering. Om vi utgår ifrån och undersöker Winassists kunder och deras behov kan vi skapa en lättanvänd plattform. Med fortsatta tester och ett arbete med kunderna och Winassist utvecklar vi kommande lösningar som med enkla medel leder till bättre resultat för båda parter. Ett fortsatt samarbete efter leverans av ett projekt skapar möjligheter att lätt och kostnadseffektivt utveckla och förbättra webbplatsen.