Hem / Kulturverkstaden – ett stycke företagshistoria i ny förpackning

Kulturverkstaden – ett stycke företagshistoria i ny förpackning

Kultur Samhälle Mediegestaltning (KSM) är en tvärvetenskaplig och tvärmedial enhet på Linköpings Universitet som jobbar väldigt mycket med bl.a. film- och ljudproduktion. Som en del av utbildningarna använder man sig av ett projekt- och filhanteringsverktyg som man valt att kalla ”Kulturverkstaden”. Systemet används av studenter så väl som lärare för dokumentation, projekthantering, filarkivering och publicering.

Sedan 2008 har undertecknad varit ansvarig för utveckling och drift av detta system, då genom egen firma som gick under namnet Samworks Development & Consulting. Design och formgivning ingick dock inte i det uppdraget och när universitetet år 2010 beslöt sig för att förnya utseendet på systemet föll lotten på en liten enskild firma som kallade sig Angry Creative. Resten är, som det heter, historia.

Det vi med berättelsen om denna historia försöker säga är att Kulturverkstaden alltid kommer en särskilt betydelse för oss. Vem vet vad det hade blivit av oss idag om det inte vore för detta första gemensamma uppdrag de tu egenföretagarna emellan?

Och det är med denna bakgrund som det känns särskilt bra för oss att idag kunna visa upp ett ännu nyare och modernare webbgränssnitt i Kulturverkstaden. Denna gång var det dock inte bara för att göra systemet mer estetiskt tilltalande, mest för att vi såg ett behov av ett ramverk för utformning och bearbetning av den stora mängden vyer och återkommande grafiska element. Det ramverk vi gillar bäst kallas Bootstrap.

Inte mindre än 53 unika vyer fick helt eller delvis omarbetas. Det var inte så litet jobb men i vår bedömning väl värt det i slutändan. Kolla gärna in vårt lilla filmklipp där vi visar upp delar av resultatet: