Hem / Tillgänglighet för alla – European accessibility act

Tillgänglighet för alla – European accessibility act

accessibility

Vi deltog nyligen på ett seminarium för digital tillgänglighet och tänkte dela med oss av några insikter.

Tillgänglighet får ökad uppmärksamhet och genomslag inom olika branscher, särskilt digitala industrier som vår, och kommer så småningom att genomdrivas genom lag på global nivå.

FN definierar tillgänglighet som en fråga om mänskliga rättigheter såväl som en utvecklingsfråga. Det handlar om att se till att digital kommunikation utvecklas på lika villkor.

Det finns inga ”normala” användare!

Det finns inga ”normala” användare! Cirka 25% av alla användare lider av någon form av funktionshinder, vare sig det är permanent eller tillfälligt. Det är inte alltid  det som man kanske tror att det är – funktionshinder kan också inkludera dålig mottagning, stress, olika enheter, användare som kommer från andra länder, osv.

Digital tillgänglighet

Tillgänglighet innebär en bättre upplevelse för alla och är en given del av UX. Vi är vana att höra ”mobil-först”, men eftersom detta börjar bli vanligt, har det blivit allt vanligare att säga ”tillgänglighet först”. Vi ser stora företag som införlivar tillgänglighet i allt de gör, till exempel Microsofts inkluderande design:

https://www.microsoft.com/design/inclusive/

Tillgänglighet innebär att det blir enklare för alla

how-many.herokuapp.com kan du se hur många användare, baserat på det totala antalet användare, som har en funktionsnedsättning och av vilket slag i procent.

Vad ökad tillgänglighet betyder för din produkt/tjänst:

 • Lättare att använda
 • Lättare att underhålla
 • Underlättar onboarding
 • Minskar trycket på kundservice
 • Ökar konvertering med optimerad användarresa

Tillgänglighet & SEO

Eftersom sökmotorer börjar ta mer hänsyn till tillgängligheten när de rangordnar sajter, håller detta på att bli ett specialistyrke. Det här är några exempel på hur tillgänglighet och SEO fungerar tillsammans:

 • Unika och explicita sidtitlar (det mest relevanta innehållet först)
 • Inga ”läs mer…”-länkar, alla länkar ska vara unika och förklarande
 • Inga trasiga länkar
 • Tydlig rubrikstruktur, eftersom detta är en form av navigering som ramar in innehåll
 • Innehåll som är lätt att förstå förbättrar upplevelsen för alla, inklusive Google
 • Alt-texter för video och bilder
 • Använd inte PDF-format
 • SEO älskar prestanda

Tillgänglighet är också bra för ditt varumärke. Det ger ett egenvärde för såväl användare som kollegor och underlättar marknadsföring och varumärkesbyggande. Det fungerar också som ett riktmärke för konkurrens samtidigt som det speglar företagets värderingar.

I Sverige finns det för närvarande en lag på plats som kräver att statliga sajter såväl som statligt finansierade sajter (inklusive webbplatser, applikationer, dokument och tredjepartslösningar) ska implementera WCAG 2.1 AA-standarder.

Myndigheten för digital förvaltning https://www.digg.se

I sommar kommer även ”European Accessibility Act” som träder i kraft 2025 att inkluders. Här är exempel på vilka branscher som kommer att påverkas:

 • Datorer/telefoner/tv+utrustning/telefontjänster/operativsystem
 • Uttags- och betalterminaler
 • Audiovisuella medietjänster
 • E-böcker
 • Flyg-/buss-/järnvägs-/båttjänster
 • Banktjänster
 • E-handel

Mer information om den europeiska tillgänglighetslagen finns på https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202

Angry Creative har sedan ett tag varit medvetna om förändringar som krävs och vad som behöver förberedas inför 2025. Det betyder att vi har arbetat aktivt med tillgänglighet inom våra produkter, tjänster och arbetsflöden. Det finns fortfarande arbete att göra, men vi är på god väg och ser till att vi följer den europeiska tillgänglighetslagen.

Behöver du hjälp med att säkerställa att din digitala närvaro följer EU:s kommande direktiv? Kontakta oss så visar vi dig hur du kan förbereda dig och hur våra produkter och tjänster kan underlätta arbetet.