Tjänster | Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering handlar om att få besökarna på din webbplats att konvertera till kunder. Att påverka besökarna till att agera precis som du vill att de ska göra. När du först fått besökaren till din sida via Sökordsoptimering (SEO) vill du få dem att handla, att agera. Där kliver Konverteringsoptimering (CRO) in.

Varför ska jag satsa på konverteringsoptimering?

Konvertering

Om vi säger att ni har 100 besökare per vecka, där antal besökare som faktiskt handlar av er är 10 st har ni en konverteringsgrad på 10 %. Då konverteringsoptimering handlar om att konvertera de besökarna ni har idag till kunder ligger inte fokus på att öka antalet besökare. Ni ska alltså inte öka antalet kunder till 20 st genom att öka besöksantalet till 200 st. Fokuset ligger istället på att öka konverteringsgraden som idag ligger på 10 %. Detta för att maximera vinsten och att minska kostnaden för varje sälj ni gör. Varför lägga resurser på att få besökare som ändå inte är aktiva på er webbplats och med det inte ger er någon vinning?

Vad är relevanta tester och varför ska vi göra dem?

Det är viktigt att undersöka utgångsläget, att testa hur besökarna uppfattar webbplatsen idag och hur de beter sig på den. Det finns olika sätt att göra detta. Att först se om och hur väl Google Analytics fungerar är ett primärt steg, som följs upp av tester med verktyg som exempelvis Hotjar. Via dessa tjänster samlar vi in data relevant för mätningar och tester. Något som är viktigt att komma ihåg är att samla in rätt slags data. Beroende på vad ni erbjuder för webbtjänst har ni ett speciellt behov som behöver mötas och ni vill att besökarna skall agera på ett visst sätt. Ni behöver därför göra tester på just vilken information och vilken uttrycksform som behövs för att kunna få besökarna att göra just detta. Tester relevanta för E-handel kan exempelvis vara att testa funktionaliteten för köp. Att exempelvis gå in som besökare, lägga en produkt i varukorgen, beställa och checka ut produkten i kassan. Om webbplatsen har en självservice-del är även den relevant att testa, antingen manuellt eller via Selenium-tester, vilket innebär att en dator agerar besökare. Utifrån denna insamlade data drar man teser gällande vilka problem som finns på webbplatsen, som t ex otydligt budskap, brist på relevans på sidan eller brist på innehåll.

A/B-tester

När data samlats in och teser har utformats, både gällande vad som är problematiskt men även vad som är existerande styrkor på webbplatsen är det passande att utföra A/B-tester. Dessa tester innebär att olika versioner av webbplatsen ställs mot varandra för att se vilka utföranden som ger bäst resultat. Detta kan göras genom att två likadana sidor görs där någon skillnad finns gällande utförandet på webbplatsen, som exempelvis storlek och placering på knapp för köp. Genom tjänster som exempelvis Optimizely görs förändringarna på en av sidorna och besökarna delas upp i två grupper, en A-grupp som skickas till den ursprungliga versionen och en B-grupp som skickas till den nya versionen, modifierad för att öka konverteringsgraden. Utifrån sådana tester kan de lyckade A/B-testerna, alltså versionerna och modifikationerna som hade en ökad konverteringsgrad, implementeras. Ett flertal liknande tester sker följande efter varandra och antalet grupper som testas kan även dessa ha högre antal.

När passar det att använda sig av konverteringsoptimering?

En förutsättning för att lyckas med en konverteringsoptimering är att antalet besökare är tillräckligt stort.

  • En väletablerad webbplats kan gynna mer av en strategi för konverteringsoptimering.
  • För en ny webbplats kan det vara passande att ursprungligen satsa på att öka trafiken, genom Sökordsoptimering (SEO) eller Google AdWords för att sedan använda sig av konverteringsoptimering.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan hjälpa er med en lyckad konverteringsoptimering genom en analys av ert nuvarande läge, de mål ni har för er webbnärvaro samt genom utförliga tester. Detta skapar förutsättningar för att lyckas med just er konverteringsoptimering utan att slösa med energi eller resurser.