Tjänster / Övertagningar / Migreringar

Migreringar

För att kunna ta över en webbplats helt måste vi flytta den till Angry Creatives hosting. Den processen – att flytta webbplatsen och relaterade tjänster från en infrastruktur till en annan är vad vi kallar ”migrering”.

Hur passar migrering in?

Övertagningar

Den sista delen av ett övertagande

När standardiseringen är klar låser vi upp möjligheten för migrering.

Vidareutveckling

Vidareutveckling

När vi har genomfört ett övertagande är vi redo att genomföra ytterligare utveckling på din webbplats!

Migreringsprocess

Migreringar är väldigt involverade och viktiga att få rätt! Varje migrering är individuell men här är en bra översikt över processen så att du kan se vad som är involverat! Alla migreringar behöver inte denna detaljgrad.

 1. Förberedelse

  • Genomför en granskning
  • Färdigställ standardisering
  • Ordna åtkomst till kritiska system
  • Skapa en testplan
  • Skapa/granska dokumentation kring teknisk arkitektur och devops
  • Skapa en kommunikationsplan för interna och externa användare
 2. Testmigrering

  • Kör en testmigrering
  • Kör testplan och granska problem
  • Granska produktionsmigreringsplanen
 3. Produktionsmigrering

  • Frys allt innehåll
  • Utför kommunikationsplan
  • Kör migrering
  • Testa med virituell DNS
  • Uppdatera DNS och implementera SSL
  • Testning efter migration
  • Uppdatera dokumentation
Granskning och migration

Dags att ta nästa steg mot en affärsnyttigare webb?

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi tillsammans kan ta er verksamhet till nästa nivå