Webbstrategi och webbanalys

Webbstrategi inkluderar mål, strategi och målgrupp för hela ert företags digitala närvaro. Som med all strategi behöver din webbnärvaro vara speciellt utformad för vilka ni är, vilka ni vill nå och på vilket sätt ni ska göra detta. Att som företag etablera en tydlig plan för hur just ni ska sköta er webbstrategi är viktigt för att ni skall nå era mål, utan att slösa antingen tid eller resurser.

En webbstrategi kan definieras genom 7 olika faktorer

1. Mål och syfte

 • Vad vill vi göra?
 • Vilka ska vi nå?
 • Hur ska det göras?
 • Varför ska det göras?

2. Målgruppsanalys

 • Vad är målgruppen?
 • Vad är deras beteendemönster?

3. Varumärkeskännedom

 • Hur ser varumärkeskännedomen ut idag?
 • Hur ska bete oss för att nå önskad varumärkeskännedom? 

4. Konvertering

 • Vad vill vi leda besökaren till?
 • Hur ska vi få besökaren att agera?

5. Struktur och innehåll

 • Vad är det för information som vi vill berätta?
 • Vad är det för information som är viktigast?

6. Design och teknisk funktionalitet

 • Hur ska designen och funktionen se ut för att förmedla strategin?
 • Hur förmedlar vi varumärket med ton och form?

7. Löpande kommunikation

 • Vad har vi gjort?
 • Vad har det gett för resultat?
 • Hur kan vi göra det bättre?

Mål med webbstrategin

Vad ni som företag har som mål med er digitala närvaro kan skilja sig totalt från ett annat företag inom branschen, samt det säregna sättet för att nå dessa mål. Är webbnärvaron till för att sprida information till dina existerande kunder, nå nya marknadssegment eller ett sätt för företagets personal att interagera? Utifrån dessa kriterier behöver/skall webbnärvaron utformas utifrån nödvändiga premisser. Beroende på vilken målgrupp ni har måste ni vara noga med val av medium samt tonalitet i er kommunikation. Driver ni en e-handel finns det stor vikt att använda sig av internetsida och/eller app, beroende på vad kunderna har för köpmönster, för att förenkla er försäljning, med en tydlighet på just försäljning i kommunikationen runt er webbplats. Har ni ett mindre företag som mestadels bara vill ge en möjlighet för kunder att kunna kontakta er, samt sprida information till kunderna på enkelt sätt, kan exempelvis nyhetsbrev eller sociala medier som Facebook vara passande och enkla lösningar.

Målgruppsanalys för en webbstrategi

I den digitala åldern har vissa fått för sig att bara för att folk använder internet och sociala medier måste man finnas och använda sig av dessa medier för att överleva, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Att rikta in sig på sin målgrupp i sin marknadsföring är A och O, men om nu inte din målgrupp aktivt använder sig av facebook för att nå eller interagera med liknande företag som ert, finns det egentligen ingen anledning till att ni har en närvaro på facebook. Att göra prioriteringar gällande var och hur ni skall synas minskar både den tid ni lägger samt den budget ni behöver lägga på marknadsföring.

Varumärkeskännedom – och vad utformar ert varumärke?

För att undersöka hur er varumärkeskännedom ser ut idag kan vi behöva förtydliga vad ett varumärke är och vad det innefattar.

Ställer du dig nu frågan om vad för varumärke ert företag har? Sätt dig ned med penna och papper och skriv upp vad ni lovar era kunder, vad ni erbjuder både tjänstemässigt samt känslomässigt till era kunder samt på vilket sätt ni gör det. Det innefattar delar av ert varumärke, men ett varumärke är stort och brett. Det involverar alla era element som logotyper och domäner, hur er personal interagerar med era kunder, hur er process ser ut, vad företagets historia är, hur hög kvalité er produkt/tjänst har samt vad för värdeord ni har inom företaget.

När vi nu har fräschat upp oss på vad ett varumärke är så är det dags att undersöka hur ert företags varumärkeskännedom ser ut i dagsläget. Varumärkeskännedomen är baserad på kundernas uppfattning och vad de associerar med företaget. Hur högt värderat är företaget, är ni top of mind i er produktkategori? Minns man ert namn och er logotyp? När vi fått en uppfattning om omfattningen av kännedomen bör vi analysera om varumärkeskännedomen är positiv och så som ni vill uppfattas som företag?

Konvertering

Konvertering handlar om att få trafiken er webbnärvo genererar att omsättas i aktioner, som leads eller köp. För att öka konverteringen brukar man titta på webbplatsens design, göra webbanalys och utveckla användarvänligheten. Analyser av webbplatsen görs konsekvent, med justeringar och tester igen för att se resultatet av ens förändringar. Innehåll, färger och copy är viktiga parametrar som påverkar besökarens upplevelse av webbnärvaron. 

Vad en besökare behöver för att göra en aktion skiljer sig från målgrupp till målgrupp. Det är här analysen av målgruppen får stor vikt och ett väl genomfört förarbete leder till bättre resultat.

Struktur och innehåll

Vad för information vill ni förmedla? Gissningsvis vill ni som företag förmedla all information som går, men som vi vet är sant, kommer den som lyssnar kommer inte kunna uppfatta allt det vi säger, om vi säger för mycket. Så vi måste paketera informationen och innehållet vi vill förmedla och vi måste prioritera vad som är av störst relevans. Vad är det du verkligen vill förmedla?

Det finns olika knep för att paketera informationen för att få den att märkas och synas. Med copy kan vi arbeta med typografiska regler, som hierarki, vikt, understrykning, placering och färg. Exempelvis har du gissningsvis först läst rubriken till detta stycke och har läst den med syfte att få kunskap om vad stycket kommer handla om. Detta har du inte bara gjort för att rubriker är inlärda i oss som informationskanal, utan även utifrån dess placering högst upp i stycket utan också dens ökade vikt och storlek jämfört med denna brödtext. På samma sätt kan man arbeta med informationen på er webbplats. Mänskliga ögat dras till färger och bilder, gärna föreställande ansikten, vilket kan vara ett praktiskt sätt för att dra uppmärksamhet till viss del av er information. Att använda sig av bilder med bra kvalité, knappar med starka färger och en tydlig uppdelning på innehåll kommer ge webbplatsen ett lyft och en större genomslagskraft till informationen.

Design och teknisk funktionalitet

All insamlad information och alla fastställda steg vi hittills har kommit fram till skall nu fångas och fungera i designen och tekniken. Det är av yttersta vikt att få alla faktorerna på webbplatsen att fungera smidigt. Verktyget för att nå er webbstrategi skall nu omsättas i verkligen. Det är här en kompetent webbutvecklare är nödvändighet för att inte ambitionerna ni har ska gå förlorade.

Löpande kommunikation

När webbplatsen nu har skapats har tyvärr inte arbetets slutats. En webbnärvaro kräver underhåll, uppdateringar och fortsatt arbete för att den ska fortsätta vara något ni vill skall representera ert företag.

Vad kan vi hjälpa till med?

Med hjälp av analys av ert företags mål och vision med er digitala närvaro, målgrupp samt funktionella behov kan vi hjälpa er att etablera en webbstrategi som hjälper er att öka er konvertering. Med erfarenhet i ryggen kan vi hjälpa er att etablera en strategi som på bästa sätt passar er, era mål och er företagsstruktur.