PEI Media

Tillväxt genom E-handel

E-handel

PEI Media är en internationell finansiell mediekoncern som producerar redaktionella, data-, evenemangs- och reklamprodukter för alternativa investeringar inom private equity-marknaden. Företaget har en portfölj av varumärken som det säljer till private equity-företagskunder. Vanligtvis är varje varumärke tillgängligt som en tidskrift, webbplats, betalt nyhetsbrev och en rad produkter för forskning och analysdata online och offline.

Utdaterad programvara och digital skepsis

Utmaningen var att utveckla företagets portfölj med flera varumärken, bestående av åtta webbplatser. Företagets specialiserade premiumprodukter för affärsinformation skulle tillhandahållas via e-handel med självbetjäning, samtidigt som plattformarna behövde erbjuda de bästa redaktionella verktygen och en snygg frontend.

Med några av de rikaste och mest inflytelserika människorna och organisationerna i världen som kunder var detta ett kritiskt del av projektet. Vi satte målet att producera ett system som levererar intelligenta och eleganta synteser av PEI Medias redaktionella, data-, evenemangs- och reklamprodukter.

En elegant lösning

Vi skapade intuitiva gränssnitt för att underlätta redaktionsteamets arbetsbörda och tillåta dem att hantera innehållsproduktion och presentation själva utan någon teknisk input alls.

Vi kombinerade också e-handelsinnehållet med redaktionellt och annat webbinnehåll och integrerade det med Blaize, en plattform för identitets- och åtkomsthantering. Blaize tillhandahåller en proxy som sitter framför WordPress-webbplatsen och manipulerar sidorna det är kopplat till, vartefter de begärs. Identitets- och åtkomstmodulerna begränsar endast åtkomst till innehåll till dem som borde ha begränsad åtkomst.

Arkitekturen som vi implementerade var komplex och kunde införliva ett antal olika aspekter. En anledning till att Blaize användes var att den ger åtkomst till Googlebot så att den kan indexera och korrekt rangordna PEI Medias webbplatser, vilket påverkar deras organiska sökranking. Analysdata matas in i Elasticsearch och REACT-appen inbäddades i WordPress-sidorna så att data hämtas och presenteras i form av tabeller och grafiska former.

E-handel för tillväxt

 Vi producerade ett system som levererar intelligenta och eleganta synteser av PEI Medias redaktionella, data-, evenemangs- och reklamprodukter. PEI Media har nu en modern uppsättning lyhörda webbplatser som har sofistikerade redaktionella funktioner och kan ansluta till ett antal integrerade system, inklusive e-handel. Vi använde WooCommerce och WordPress, och kombinerade det med extern identitetshantering för att skapa en skalbar och smart e-handelslösning för företaget.

En ny kundupplevelse för personalisering har drivit målgruppens engagemang och ökat antalet sessioner, sessionstider, sidvisningar och upprepade besök. Internt har det också funnits fördelar eftersom PEI Medias redaktörer och journalister nu är lyckligare och friare att själva skapa och hantera innehåll.