Hem / Hur Vladimir Putin och kriget i Ukraina påverkade vår hosting

Hur Vladimir Putin och kriget i Ukraina påverkade vår hosting

Efter den 24 februari 2022 förändrades världen för decennier framöver. Vladimir Putin bestämde sig för att inleda en ”särskild militär operation” (egentligen en fullständig invasion med syfte att störta regeringen i Kiev) och kastade därmed ut den internationella regelbaserade ordning som varit på plats sedan 1945. Dessa handlingar hade djupgående effekter för Sverige och Svenskarnas inställning till NATO: Enligt Svenska Dagbladet (SVD) från 2022-03-30 ökade antalet svenskar som var positiva till att gå med i Nato med 15 procentenheter i mars 2022 jämfört med december 2021. Om även Finland bestämmer sig för att gå med, uppger ytterligare 29 % att de vill att Sverige ska gå med i försvarsalliansen vilket skapar en majoritet för detta för första gången i Sverige.

Rysslands svar kom snabbt: Om Sverige eller Finland går med i Nato kommer det att få ”militära och politiska konsekvenser”. På Synotio (hostingbolaget inom Angry Creative-gruppen) vet vi inte vad dessa konsekvenser är och förbereder därför för det värsta tänkbara scenariot för att säkra vår och våra kunders kontinuitet.

Vår tidigare strategi

Från 2018 var Synotios utrustning placerad i två datacenter: Hammarby och Sätra. Dessa ligger cirka 10 km från varandra. Här är en karta med båda markerade:

Det här är helt okej om allt du skyddar dig mot är fel på hårdvara och nätverksanslutningar. Båda platserna har gott om diversifierad redundans. De är också mycket kostnadseffektiva då de befinner sig ganska nära varandra.

Vad detta inte är effektivt för är att skydda mot är någon form av militärt hot mot regionen. Uppsättningen är därför inte längre tillräcklig för att möta säkerhetskraven i den nya situationen som uppstått i världen. Den 24 februari innebär därför slutet på denna strategi och kräver att vi anpassar oss därefter.

Vår nuvarande strategi

I mars 2022 gjorde Synotio en fullständig översyn av sin resiliensstrategi. Vi har lagt till tre orter: Norrköping, Malmö och Uddevalla. Om vi placerar dessa punkter på en karta ser det ut såhär:

Hur valde vi ut dessa? Det finns ett par faktorer som spelar in:

  • Malmö är en av Sveriges största fiberknutpunkter tack vare närheten till Köpenhamn. Ur anslutningssynpunkt är det därför en mycket bra plats att vara på. Detta datacenter har samma standard som våra platser i Stockholm och är vår utsedda plats för katastrofåterställning. Vi använder också den här platsen för att ytterligare öka våra anslutningar till omvärlden.
  • Norrköping är en plats av militärstrategisk betydelse: Även om den ligger i anslutning till den svenska östkusten är den inte utsatt för samma hotbild som Stockholm och Malmö eftersom den ligger längre in från havet. Det råkar också vara där vi har vårt kontor, vilket i princip gör det till gratis serverplats.
  • Uddevalla är vårt senaste och utan tvekan det mest intressanta datacentret ur säkerhetssynpunkt. Detta är ett 900m2 tvåvåningsbergrum som användes för civilförsvarsändamål efter andra världskriget fram till Sovjetunionens kollaps. Vi hade intressanta/komplicerade samtal med fiberleverantörer när vi köpte fiberlänkar till den här platsen eftersom den är så hemlig att den inte har någon adress.

Vår nya katastrofåterställningsplan

Med alla dessa datacenter på plats behövde vi tilldela mer specifika uppgifter för våra platser än tidigare. Tidigare var det väldigt enkelt: Backa upp Hammarby till Sätra och backa upp Sätra till Hammarby. Men konsekvenserna av detta blir mer komplicerade om man skrapar på ytan. Exempelvis finns det produktionsnätverk som driftas från samma plats som kan påverkas om något går fel vid test av katastrofåterställning. Ovanpå det behövs det också utföras testning från två platser istället för en.

Med mer specialiserade roller för varje datacenter har vi därför:

  • Hammarby och Sätra som våra två huvudsakliga produktionsanläggningar. Eftersom de är byggda på ett relativt identiskt vis kan de enkelt återanvändas till katastrofåterställningsplatser för varandra om det skulle behövas.
  • Malmö är vår utsedda katastrofåterställningsplats om något skulle hända med antingen Hammarby eller Sätra. Vi testar även säkerhetskopior och deras giltighet på denna plats. Under testningen testar vi inte bara dataintegritet, utan vi startar upp servrarna från dessa säkerhetskopior och kör tester mot dem för att kontrollera att de ger de resultat vi förväntar oss. Allt detta är automatiserat och utförs med varje backup vi kör. Eventuella avvikelser rapporteras till Synotio Network Operations Center (NOC) för att hantera situationen.
  • När säkerhetskopiorna är skapade och testade lagras de lokalt i Malmö och replikeras sedan till både Uddevalla och Norrköping för vidare lagring. Lagringssystemet i Norrköping körs i en synkron spegelkonfiguration där en uppsättning diskar speglas till en annan identisk uppsättning diskar. Detta gör att vi snabbt kan dra ut en hel hylla med diskar och transportera dem till en säker plats om behov skulle uppstå utan att ta systemet ur drift.

Hur vår standardbackup ser ut

I alla Synotio-hostingplaner får du:

  1. Daglig backup av din site. Dessa skapas 03:00-04:00 CET/CEST varje dag och lagras sedan i 45 dagar.
  2. Off-site replikering av dessa backuper till vårt datacenter i Malmö.

Synotio ProBackup

Detta är vår senaste lösning som utnyttjar alla våra platser ovan till ett riktigt bra pris. Vi kan till och med göra skräddarsydda lösningar som inkluderar säkerhetskopior av mer än bara din webbplats för exempelvis PIM/ERP.