Hem / Nya regler för EU-moms

EU-momsregler – One Stop Shop

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Säljer du till olika EU-länder kan momsen kännas krånglig. Digitala tjänster har varit lite lättare att hantera, där har man kunnat betala in EU-momsen i ett land och så har skattemyndigheten i det landet köpet gjorts skött resten. 

Från och med 1 Juli, 2021 infördes nya momsdirektiv för e-handelsföretag inom EU. Med det kom även fysiska varor att bakas in i detta. De hamnar då under ett nytt regelverk som kallas One Stop Shop (OSS) inom EU. Detta kommer utöver att låta e-handlare sköta EU-moms via skatteverket även att sätta upp ett generellt omsättningstak för när man ska börja betala in moms till andra länder. 

E-handel

Olika länder har olika omsättningströsklar men med de nya reglerna ändras det. Alla länder inom EU kommer nu att ha ett omsättningstak på 10 000 EUR. För svenskarna är det spikat på 99 680 svenska kronor. Skulle du som e-handlare sälja varor över den summan till andra EU-länder betyder det att du precis som tidigare måste momsregistrera dig i alla de länderna eller registrera all försäljning via One Stop Shop-systemet som kommer finnas tillgängligt via skatteverket. 

Det tidigare systemet Mini One Stop Shop (MOSS) som hanterat digitala tjänster byter nu namn till One Stop Shop och innefattar samtliga tjänster och produkter som säljs till privatpersoner inom EU-länder.

One Stop Shop underlättar enormt för de e-handlare som nu har möjligheten att slippa individuell momsregistrering för varje land. Är man redan momsregistrerad i andra länder ska man kunna avregistrera sig och gå över till OSS-system. 

Detta innebär dock inte att säljaren inte behöver ta ut lokal moms på sin försäljning, men det innebär att dem kan redovisa det och betala denna till skatteverket som sedan för deklarationsuppgifterna och momsen vidare till det aktuella landet. 

Den nya omformningen av One Stop Shop (OSS) omfattar utöver distansförsäljning även förmedlingstjänster, fastighetstjänster och konsulttjänster.

Vad är IOSS till för?

IOSS-plattformen (Import One Stop Shop) underlättar insamling, deklaration och betalning av moms för säljare som gör distansförsäljning av importerade varor till köpare i EU. IOSS underlättar också processen för köparen, som endast debiteras vid inköpstillfället och därför inte står inför några överraskande avgifter när varorna levereras. Om säljaren inte är registrerad i IOSS, måste köparen betala moms och vanligtvis en tullavgift som tas ut av transportören.

One Stop Shop

Vilka är då fördelarna? De är faktiskt flera!

Det är fördelaktigt för konsumenter att veta att när man köper varor online från eller utanför EU är den momssats som tillämpas densamma som för varor som förvärvats i deras hemland. De nya reglerna säkerställer att moms betalas där konsumtionen av varor sker.

Miljön för e-handel inom EU kommer att förenklas, bli rättvisare och man kan övervinna hindren för gränsöverskridande onlineförsäljning vilket ökar förmågan att växa. Detta innebär också att företag inom EU kommer att kunna hålla jämna steg med företag utanför unionen.

Med ökade momsbetalningar och mindre momsbedrägerier som drabbar medborgarna i medlemsstaterna kommer innebära att de offentliga intäkterna ökar.

Sammanfattning

  • En gemensam omsättningströskel införs inom EU för distansförsäljning av varor och försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (fortsättningsvis elektroniska tjänster). I svenska kronor blir denna tröskel 99 680 SEK.
  • Unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till icke beskattningsbara personer som ska beskattas i ett annat EU-land kan redovisas enligt de särskilda ordningarna. I e-tjänsten OSS kan du redovisa och betala moms enligt de särskilda ordningarna
  • Den momsbefrielse som tidigare funnits vid import till EU av varor med lägre värde (22 EUR) tas bort.
  • En ny ordning införs för redovisning av distansförsäljning av vissa varor med lägre värde (150 EUR) som importerats till EU.
  • Så kallade plattformsföretag, som genom användning av elektroniska gränssnitt gör det möjligt att sälja varor, kan bli skyldiga att redovisa och betala moms för försäljningar via plattformen.

För mer information om de nya reglerna, hur du registrerar dig för OSS och alla bestämmelser, besök Skatteverket eller EU-kommissionen. Man kan även läsa EU’s “Explanatory Notes on VAT e-commerce rules” (PDF).

Gör det med Qala!

Med vår lösning Qala kan du underlätta många delar med att driva en e-handel. Med Qala EU VAT Compliance blir det lättare att hantera informationen för EU moms. Kontakta oss idag så kan vi visa dig hur Qala gör det lättare för dig att driva en effektiv e-handel.