Hem / Hur Djerf Avenue använder Qala Single Stock

Hur Djerf Avenue använder Qala Single Stock med WooCommerce för att lösa sina multisite problem

Att driva en e-handel med flera olika marknader är allt annat än lätt. Inte nog med att bilder och produkttexter ska stämma överens så ska även produktinformation och lagerantal synkas. Detta är något som tar upp onödigt stora resurser för företag på många marknader. 

Djerf Avenue är en utav de kunder som upplevt detta. De är en utav Sveriges snabbast växande e-handlare. Administrationen av nya produkter och påfyllning av gamla har tagit lång tid och upplevts mer komplext än vad det behöver vara. De har i nuläget 6 olika marknader och ett rullande flöde av nya produkter, vilket gör att det läggs mycket tid på synkronisering mellan marknader och produkter.

Djerf Avenue är en utav de kunder vi tycker det är extra spännande att jobba med då vi hela tiden utvecklas och tvingas hitta nya kreativa lösningar för att lösa problem under deras resa. Därav satt vi oss ned med Djerf Avenue och kikade på hur vi skulle underlätta processen och vart de största problemen låg. 

WooCommerce gör ett bra jobb med att hantera lagerantal på single site nivå men i nuläget finns inte support för att hantera ett lagerantal som visas på multitabla siter. De plugin man kan använda sig av löser multisiter med mycket stor begränsning.

Illustration för frakt, lagerhantering och e-handel

Qala Single Stock

Det skapar problem med överförsäljning av produkter när det ej synkar tillräckligt fort. Kundupplevelsen och varumärket kan skadas i längden. Det finns flertal lösningar på marknaden men det finns ingen i dagsläget som klarar av den höga trafik som Qala Single Stock, den är designad för just det. 

Djerf Avenue har kontinuerliga släpp av produkter som genererar hög trafik, de har alltså många ordrar per minut och gör att synkronisering mellan de olika siterna är extremt viktig för att inte översälja. Med Qala Single Stock kan de hantera lagerstatus för samtliga siter på ett ekonomiskt, effektivt och flexiblet sätt. 

Qala Single Stock bygger på att varje produkt eller variation på sidan har två nya komponenter. Dessa binds samman med produktens SKU för att synkronisera. Varje produkt tillhör en synk-grupp. Kombinationen av SKU och synk-gruppens ID skapar en unik kombination i databasen som hanterar lagerstatus. På så vis kan samma sida ha multipla produkter i olika synk-grupper, där lagerantalet för det SKU värdet synkroniseras över samtliga siter. 

Det arbetar också för att minska/ta bort överförsäljning i form av att reservera varan när kunden lagt det i varukorgen och behåller det reserverat till dess att kunden genomfört betalning eller om kunden väljer att lämna sidan, eventuellt om betalning ej godkänts. 

Vi ser att detta tillägg kommer underlätta för många av våra kunder med multisites och funktionen kommer även implementeras i Qala inom kort. 

Vill ni veta mer? Tveka inte på att höra av er!