Menu

Kundarbeten

Bonnier pressar gränserna för WordPress

Bonnier Tidskrifter pressar gränserna för vad man kan göra med WordPress. Med hjälp av WordPress API tar en ny app bara ca 20 timmar att utveckla.

Bonnier Tidskrifter påbörjade migrationen från publiceringsverktyget Episerver till WordPress i december 2013 med hjälp av byrån Odd Alice som bistått med både arbete och strategisk rådgivning längs vägen. Med det handlade om mer än att byta ett publiceringsverktyg mot ett annat. Hela projektet kommer att vara klart under Q1 2017.

–WordPress är idag ett ramverk för webbapplikationer oavsett hur vi presenterar vårt innehåll. Genom att arbeta med WordPress API kan vi idag bygga en mobilapp för ett av våra varumärken på 20 timmar, säger Gabriel Sjölund, produktchef för digitala medier på Bonnier Tidskrifter.

Tidigare i år lanserade exempelvis Allt om mat en vin-app där alla nya viner på Systemet recenseras. Då fungerar WordPress som ett innehållsbibliotek som både sajter och appar hämtar sitt innehåll från.

– I princip skulle vi kunna välja ett annat system än WordPress för att presentera ett varumärke på webben. WordPress blir ett innehållsbibliotek oavsett digital kanal, säger Gabriel Sjölund.

Tidskriftsförlaget Bonnier Tidskrifter har idag alla sina viktigaste varumärken på WordPress. Och Angry Creative har vunnit förtroendet att vara ansvariga för all förvaltning av alla deras WordPress-installationer och kompletterar den vanliga produktionen som utförs av Bonniers byråpartners. Förvaltning betyder allt från test, driftsättning, utvecklingsprocesser, driftsäkring och hur man arbetar mellan alla olika steg i processen. Ett prestige-uppdrag som kommer utifrån Angry Creative processer och långa erfarenhet av att bygga och förvalta avancerade WordPress-projekt.

Bonnier Tidskrifters senaste projektet är en ny version av Veckorevyn som redan tidigare fanns på WordPress.

–Vi är rätt stolta över det vi har gjort. Det hade ju varit enklare att bygga en app som ett separat projekt, men genom att vi utnyttjar WordPress API blir varje ny app ett ganska litet projekt, säger Gabriel Sjölund.

När medieföretag vill göra temasajter väljer man ofta WordPress för att det är enkelt att berätta historier på WordPress. Gabriel nämner exempelvis tidningen Dagens Nyheters undersajt för att uppmärksamma att tioårsminnet av tsunamin i Sydostasien.

Mycket av funktionaliteten på sina varumärken som exempelvis recepthantering på Allt om mat har Bonnier utvecklat själva.

– Vi låter oss gärna inspireras av färdiga plugin men i slutändan utvecklar vi själva. Vi vill inte vara beroende av ett tredjeparts plugin.

Har ni även vidareutvecklat gränssnittet mot tidningarnas redaktörer?

–En av fördelarna med WordPress är att de flesta är bekant med deras gränssnitt. Även nyanställda har ofta arbetat med WordPress tidigare. Därför har vi gjort något med gränssnittet.

Finns det några nackdelar med WordPress?

–Eftersom det är världens populäraste publiceringsverktyg utsätts vi ständigt för intrångsförsök. Man måste tänka på säkerheten och välja rätt hosting som kan hålla koll på loggar.

Bonnier Tidskrifter har valt att göra WordPress till navet i hela deras affärsverksamhet. Här ser vi ett nytt sätt att arbeta där ramverket gör det möjligt att lägga ut produktionen av enskilda varumärken på många olika leverantörer. Med det ställer samtidigt höga krav på processer, förvaltning, tester och hosting. Snabb utveckling kräver säker förvaltning.

Vad har vi gjort med WordPress i höst?

Under hösten har vi arbetat stenhårt för våra kunder och producerat ett antal riktigt roliga projekt där vi använt WordPress som utgångspunkt. Vi har gjort en del saker som för oss varit nya, och utvecklat en del intressanta koncept för dels CMS upplevelsen i WordPress men också lyckats bygga saker som WordPress generellt inte har stöd för.

Många av de funktioner som vi skapat kommer vi att generalisera och släppa som öppen källkod på wordpress.org inom en snar framtid.

LavendlaLavendla – E-handel med skräddarsytt köpflöde

Lavendla är en aktör som säljer begravningar online. För att upplevelsen skall kännas smakfull och intuitiv har vi skräddarsytt hela köpflödet i olika steg för att göra beställningen snabb, smidig och enkel. Det återstår ingen ”webshopkänsla” utan snarare en känsla av att ständigt bli handledd genom sitt köp.

Valet föll på på WordPress framför Magento då WordPress utcheckning skulle kräva mindre handpåläggning att bygga om.

Teknik: WordPress, WooCommerce

Länk: https://lavendla.se/

BåtunionenBåtunionen – Dokumenthantering & integrationer

Båtunionen behövde en webbplats där de dels kunde publicera matnyttig information för medlemmar, men också där de kunde sköta dokumenthantering för organisationen.

Utöver WordPress CMS delar byggde vi ett system för dokumenthantering som revisionshanterar de olika filerna. Utöver detta byggde vi ett system för att vissa av dessa filer inte skall gå att nå utan att vara inloggad via deras medlemssystem BAS.

När medlemmarna vant sig vid den nya funktionaliteten är tanken att släppa behörighet till funktionärer så att hela organisationen skall sköta uppladdning av mötesprotokoll mm via tjänsten.

Utöver detta har vi en Solr-sökmotor som gör samtliga uppladdade textfiler i tex PDF och Word sökbara, vilket underlättar mycket för medlemmar som försöker leta upp dokument efter vad de faktiskt innehåller (tex genom att söka på vilka som var med på mötet) snarare än att gissa sig till vad som finns i dokumentet via en titel.

Teknik: WordPress, Solr, oAuth.

Länk: http://batunionen.se/

kfabKFAB – Integration mot fastighetssystem

KFAB (Katrineholms fastighetsaktiebolag) är Katrineholm kommuns fastighetsbolag. De behövde en webbplats för extern kommunikation, men ville även ha hjälp att integrera fastighetssystemet Momentum in i användarupplevelsen.

Vi skapade en inloggningsintegration mot Momentum som får inloggnings- och utloggningsförfarendet att kännas enhetligt på webbplatsen, framför att upplevas som en extern tjänst.

Teknik: WordPress

Länk: http://kfab.se/

LEADLEAD – Flexibel marknadsföringssida

LEAD behövde en flexibel marknadsföringswebbplats och vi byggde en webbplats åt dem med en otrolig flexibilitet. Med en kombination av så kallade ACF-sektioner och Page Builder kan redaktören in i minsta detalj styra innehållet på varje sida.

Med ACF sektionerna bygger redaktören fram olika ”block” och sätter hur bakgrunden skall bete sig och hur innehållet i blocket skall fungera. Till exempel kan redaktören välja att skapa ett ”Hero”-block som automatiskt läser ut skärmens höjd och anpassar bakgrundens storlek efter denna, helt utan någon extra programmeringsinsats.

Redaktören kan sedan välja att med hjälp av Page builder visuellt bygga ihop blockets innehåll och bestämma antal kolumner, hur breda kolumnerna skall vara och vilken typ av innehåll som skall finnas i dem.

Tillvägagångssättet skapar en CMS-upplevelse där beställaren inte behöver gå till oss som leverantör för att skapa nya landningssidor utan redaktören har fritt spelrum att skapa sig de sidor som den vill, näst intill obegränsat.

Teknik: WordPress, ACF, Page builder.

Länk: http://lead.se/

Så gjorde vi en sportevenemangs-applikation av WordPress

Svenska Grapplingligan (SGL) är Sveriges största turnering för submission wrestling-utövare i hela landet. Trots att grappling (submission wrestling) som sport inte funnits så många år i Sverige har den redan lockat till sig hundratals klubbar och tusentals utövare. Varje år arrangeras ett antal deltävlingar inom de sex regioner som man delat upp landet i för att slutligen avgöra mästarna för säsongen i en nationell final. Vårt uppdrag var att skapa en smidig webblösning för att registrera tävlingar och hantera anmälningar, matchlistor, matchresultat, ranking, m.m.

Varför WordPress?

Det vi direkt kunde konstatera var att det inte fanns något bra färdigt sportevenemangshanteringssystem(?) att använda sig av. Att skapa vår egen speciallösning såg vi därför som ofrånkomligt. Dock ville vi undvika återuppfinna hjulet för de mest grundläggande byggstenarna som databaslager, mallramverk, m.m. Med ett öppet CMS som WordPress får man dessutom ett väldokumenterat API och tillgången till miljoner färdigskrivna tillägg som ger ett ovärderligt mervärde.

Utmaningarna

 • Att ersätta WordPress vanliga administrationsverktyg (wp-admin) med rollanpassade och ändamålsenliga verktyg för tävlingarnas administratörer och deltagare.
 • Att stöpa om WordPress vanliga sätt att hantera användare för att koppla användare till tävlingar och dela upp dem efter säsong, region, klubb, viktklass, kön och erfarenhetsnivå.
 • Att utifrån sportens regelverk automatisera och förenkla förfarandet för att skapa matchlistor, registrera matchresultat samt beräkna poäng och ranking.

Vad är det för fel på WordPress administrationsverktyg?

Vi såg direkt det orimliga i att släppa in alla användare i WordPress administrationsverktyg med hänsyn till all information vi behövde ha kontroll över i programmeringen och de begränsade möjligheterna att anpassa administrationsverktygets gränssnitt och funktion. Istället bestämde vi oss för att plocka russinen ur kakan och bara tillgängliggöra den funktionalitet som användarna behöver med vårt eget rollanpassade webbgränssnitt.

Varför ändra på hur WordPress hanterar användare?

Att utöka vilka uppgifter som ska lagras om varje användare är en relativt smal sak för en någorlunda erfaren WordPress-utvecklare. Problemet är att vi dessutom ville kunna styra över användarinformationen i programmeringen och koppla den till våra egna informationstyper. Exempelvis att användaren ska vara den som uppger sitt kön och sin vikt i sin användarprofil medan vår programmeringslogik utifrån den informationen sätter korrekt viktklass. Ett annat exempel är att när användaren uppgett vilken klubb denne tillhör så ska systemet läsa ut vilken region användaren tillhör utifrån klubbens regionstillhörighet.

Resultatet

För att visa hur resultatet blev har vi valt att göra fem korta filmklipp; ett som visar hur administratören skapar ett tävlingsevenemang, ett som visar hur man registrerar en ny användare, ett som visar hur användaren anmäler sig till en tävling, ett som visar hur administratören för en tävling skapar matchlistor och till sist ett som visar hur administratören registrerar matchresultat.

Tekniska lösningarna

OBS! För dig som är lite mer tekniskt intresserad av våra lösningar tänkte jag här berätta lite mer om det, ni andra kan skippa denna bit utan att känna skam. 🙂

Som den erfarne webbutvecklaren kanske redan lagt märke till har vi varit flitiga användare av ramverket Bootstrap. Vidare har vi använt oss av en hel del jQuery och inte bara för visuella effekter. För att minska antalet klick och sidladdningar skapade vi vårt eget API för AJAX-anrop som hanterar att läsa så väl som skriva till databasen.

Vad gäller det som inte är lika synligt har vi en informationsarkitektur som ställer mycket speciella krav på funktionerna för att läsa och skriva till databasen. Till vår hjälp har vi använt oss mycket av ett tillägg som heter Taxonomy Metadata. Med det har vi kunnat utöka informationen kopplad till varje taxonomi och term för att bl.a. skapa relationer mellan informationstyper som annars varit omöjligt eller väldigt svårt.

Med en allt mer komplex informationsarkitektur får man dock vissa problem med WordPress standardfunktion för att iterera genom poster, även känd som ”The Loop”. Kort och gott; alltför många loopar i looparna gör så väl WordPress som utvecklare snurriga. Ett annat problem var WordPress sätt att koppla permalänkar till vilken sidmall som ska visas. Det slutade med att vi utökade WordPress permalänksystem och mallramverk för att helt ta kontrollen över vilka funktioner, variabler och sidmallar som ska laddas för vilken permalänk.

Med lite ”mörk programmerar-magi” fick vi till en funktion som läser en enkelt utformad YAML-fil för att sätta permalänk-regler och en funktion för att haka på sidmallar och funktioner på permalänksreglerna, allt detta innan WordPress uppfattat vilken permalänk som efterfrågas och vilken mall som ska laddas. Lösningen är dock utformad så pass att man fortfarande kan ladda vanliga WordPress-mallar som vanligt lika väl som man kan välja att helt åsidosätta dem. På detta sätt plockar vi verkligen russinen ur kakan vi kallar WordPress.

Sist men inte minst kan det vara värt att nämna att vi använt oss av ett tillägg som heter WordPress Social Login för att låta användare registrera sig och logga in med sitt facebook- eller googlekonto.

Sidan inlägget handlar om hittar du på adressen: http://grapplingligan.se

Ny design & logotyp för Alltomskidresor.se

Vi på webbyrån blev precis klara med en ny design för Alltomskidresor.se!

Tjänsten är precis vad namnet säger: Allt om skidresor. Det är en tjänst där man som besökare kan söka upp och jämföra olika resealternativ från olika källor.

Utmaningen vi ställdes inför var att designen hunnit bli ganska så gammal samtidigt som den över tid blivit spretig och konverterade dåligt. Över årens lopp har fler och fler bra funktioner för att kunna hitta resor tillkommit, vilket gjort att sidan kanske inte varit fullt så sammanhållen.

I det här första steget gjorde vi nya designer för några av de viktigaste sidorna.

WordPress som extranät med forum och SSO

Vi älskar när vi ges möjligheten att göra saker som går emot mångas föreställningar om vad som är möjligt med WordPress som CMS. Unikums nya webbplatser är ett sådant projekt. Visste du att man kan använda WordPress som extranät med supportforum och kundinloggning via SSO?

Vi kände i alla fall inte till någon som gjort något liknande innan vi påbörjade detta projekt. Dock såg vi det mer som en utmaning än något avskräckande. Det är inställningen vi anammat för att inte mista vår position som en av de främsta på webbutveckling och WordPress.

För att börja i rätt ände kan det vara värt att berätta lite om vår uppdragsgivare. Unikum är Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Flera hundra tusen personer använder Unikum regelbundet, och det finns 10 000-tals planeringar och matriser i Unikum Skolbanken. Jobbar du med eller är förälder till barn som går i förskola eller skola är chansen stor att du redan hört talas om Unikum.

Uppdraget gick ut på att kunden ville ha både nya och uppdaterade webbplatser för marknadsföring, nyhetsförmedling och support av deras webbtjänst. Supporten de ville erbjuda är det som gjorde det här fallet intressant. Som användare av deras webbtjänst ville de att man inte bara skulle tillgå hjälpinformation som dokumentation och frågor och svar. Det skulle även finnas ett supportforum, delvis öppet och delvis begränsat för enbart inloggade, som man loggas in automatiskt till om man loggat in i deras webbtjänst. Forumet skulle dessutom dela information med webbtjänsten om den inloggade användaren för att synkronisera användarnas profiler, m.m. Vidare fanns ett gammalt forum som de ville migrera användare och foruminlägg ifrån.

Det hela skulle förverkligas genom inte mindre än fyra olika webbplatser; unikum.net för marknadsföring, nyheter.unikum.net för nyhetsförmedling, support.unikum.net för hjälpinformation och forum.unikum.net för forumet. Det skulle dock vara enhetlig design och sidorna skulle ha möjligheten att dela information med varandra för att undvika dubbelt redaktionellt arbete.

Lösningen vi tagit fram och som finns att betrakta på unikum.net idag ser ut som följer:

http://www.screenr.com/npD7

Mer konkret och som kanske inte framgår av klippet ovan består lösningen av:

 • WordPress Multisite med gemensamt huvudtema för alla webbplatser och underteman för webbplatsspecifika anpassningar
 • Redaktionellt innehåll strukturerat och hanterat av WordPress med hjälp av Custom Post Types, Custom Taxonomies och tillägget Simple Fields
 • Egenutvecklade widgets för cross-site publicering och/eller kontextuellt anpassat innehåll
 • BBPress som tillägg för publika forum med anpassat tema
 • Buddypress som tillägg för interna forum med anpassat tema
 • Search Everything som tillägg för sökningar med anpassad sökresultatsvy
 • Egenutvecklat tillägg för autentisering mot Unikums webbapplikation via oAuth
 • Egenutvecklade migreringsskript för import av användare och foruminlägg från kundens tidigare Jive-forum till BBPress

Mycket av detta kanske säger oss webbutvecklare mer än vad det gör för någon annan, men vi hoppas det ändå säger att det faktiskt är WordPress som ligger till grund för det hela och att vi ”bara” skapat kundanpassat tema, utökat funktionaliteten med färdiga tillägg (plugins) och utvecklat viss egen tilläggsfunktionalitet.

Det vill dock inte säga att det hela varit en enkel uppgift. Även med färdiga och öppna webblösningar som WordPress så är det en hel del jobb med att bara göra ett eget unikt mallramverk för uppdragsgivaren. Utöver det har vi för detta uppdrag behövt skapa ytterligare två mallramverk för de två forumtilläggen (BBPress & Buddypress), en särskild informationsarkitektur för att hantera ett flertal olika informationstyper, vårt eget oAuth-tillägg för SSO (Single-Sign-On) och migreringsskript för att importera användardata och foruminlägg från kundens tidigare Jive-forum.

Det är sådant som inte finns färdiga lösningar för, oavsett om vi tittar på lösningar belagda med licenskostnader eller ej. WordPress har dock fördelen att vara fritt tillgängligt, öppen källkod och gjort för att specialanpassas utan att man behöver vare sig betala eller fråga någon om lov. Därför räds vi inte att påstå att WordPress kan användas för vilken typ av webblösning som helst.

Glada sponsorer av Norrköpings Stunt Camp!

Norrköpings Stunt Camp är ett event för unga att gratis prova på häftiga stunts. De visar även grymma föreläsningar och har filmvisningar som både barn och vuxna är välkomna till.

Nu i juli är det dags och är deras andra år i rad och vi på Angry Creative sponsrade dem genom att bygga en schysst webbplats.

Kolla in sidan och deras Facebook.

Ny sajt åt Skyltspektrum!

Vi här på webbyåran teamade upp med Skyltspektrum igen för en ny webbplats.

2010 gjorde vi designen åt Skyltspektrum medans Kafit byggde sajten i CMS’et Midgard. Den här gången var det WordPress som gällde, för ett enkelt och smidigt redaktionellt arbete.

De hade en rätt tydlig vision om hur sidan skulle kunna se ut så vi utgick ifrån en mall de själva gjorde som vi hade lov att modifiera efter tycke.

Upplägget av sidan är blockbaserat, lite som Pinterest. För att lösa detta använde vi oss av det häftiga jQuery-pluginet Masonry som pusslar ihop blocken så de passar in så bra som möjligt beroende på storlekarna. Masonry räknar även om när man ändrar storlek på webbläsaren vilket enkelt gjorde sidan responsiv så den ser bra ut på alla enheter.

I och med detta samarbete passade vi även på att uppgradera oss lite och köpte en helt galen skylt!

Yogasutra: Yoga för alla

För en tid sedan tog Urban på Miguru Media kontakt med oss för ett projekt  han länge velat genomföra – en katalogtjänst för Yoga i Sverige där besökaren stod i fokus. Målet var att skapa en lättanvänd och lättöverskådlig webbplats där man snabbt och enkelt kan få information om olika Yoga-aktörer.

Vi valde att använda WordPress som plattform för att snabbt kunna bygga webbplatsen. Valet av plattform gjorde att vi sparade mycket tid, och kunde istället fokusera på att utveckla de viktiga kärnfunktionerna.

En av de centrala delarna i webbplatsens funktion var att snabbt kunna hitta information på webbplatsen, och där höll WordPress inbyggda sökfunktioner inte riktigt måttet. Vi utvecklade därför en helt ny sökfunktion för sidan baserad på Apache Solr. Solr är en mycket kraftfull sökmotor med vilken man kan skapa ett sök som fungerar som man vill och som lätt går att kombinera med annan funktionalitet – oberoende på informationsarkitektur. Detta gjorde att vi även kunde bygga en geolokaliseringsfunktion för att anpassa innehållet på webbsidan beronde på i vilken stad man befinner sig i. Dessutom kan sökresultat – i det här fallet om du t.ex sökte efter en yogastudio – så kommer resultat i närheten av dig att visas först i sökresultatet.

Det var också viktigt att besökare, yogalärare, och folk som är aktiva inom Yogarörelsen enkelt kan vara delaktiga i webbsidan och lägga till nya studios, lärare och utbildningar. Därför byggde vi även funktioner för att användare ska kunna göra det, utan att ha tillgång till webbplatsadministrationen där man normalt lägger till innehåll i WordPress.

Hur vi förbättrade sökfunktionen.

Enkelt förklarat kan man säga att Solr är lite som att ha en egen google på din egen webbplats. Till skillnad mot den inbyggda sökfunktionen i WordPress så kan man styra sökresultaten väldigt bra, så att man kan ge mycket bättre och relevantare träffar när man söker eftersom att man kan få Solr att förstå innehållet på din webbplats mycket bättre.

Det gör det mycket enklare att hitta just den informationen man söker, i synnerhet när man har mycket information på webbplatsen.

Geolokalisering

Geolokaliseringsfunktionen vi byggde på webbplatsen anpassar innehållet som visas helt efter vart besökaren befinner sig, om man befinner sig i Stockholm så är man troligen mer intresserad av yogastudios i Stockholm än studios som befinner sig i Malmö. Därför prioriterar vi upp innehåll och pushar det som är mest relevant för staden man befinner sig i så man hittar det först.

Det gör att det går väldigt mycket snabbare för besökaren att hitta information om Yoga i den del av landet dom befinner sig, än om man till exempel skulle sortera på namn i bokstavsordning.

Frontend-editering

Genom att användare själva kan hjälpa till att hålla webbplatsen uppdaterad men allting som händer inom yogavärlden så blir det mycket enklare att hålla informationen relevant och uppdaterad på sidan.

Det gör också att besökarna får en mycket bättre upplevelse och folk som jobbar med yoga kan också se till att just deras studio, lärare och utbildningar finns med och syns på sidan. När man normalt arbetar med WordPress arbetar man i en ”adminsektion” där saker är självklara för en van webbredaktör, men kanske inte lika självklara för en ny användare. Genom att komplettera denna funktionaliteten så att man dels har adminsektionen för administratörer men sedan även en ”utsida” för vanliga användare skapar man en användarvänlig sida som känns som ett naturligt arbetsverktyg.

Hoppas ni gillar sidan!

Ny responsiv webbplats åt Fredrik Schlyter

Fredrik Schlyter är Fotograf i Norrköping och är känd för sina fantastiska vildmarksfotografier. Hans bilder används ofta av välkända bilmärken för att marknadsföra sina varor. Utöver sin fotografiverksamhet är Fredrik en väl bevandrad bergsklättrare som bland annat författat böcker kring klättring.

Vi hjälpte Fredrik med en ny webbplats för sig själv och sin klättring. Vi använde oss av en WordPress Multisite där hans fotografiverksamhet blev huvudsidan och hans klättringssida blev en undersida. På så sätt kan Fredrik styra varje sida för sig från en och samma administration med några få klick.

Fredrik hade ett par problem med sin förra webbplats. Den var helt gjord i Flash och fungerade därför inte särskilt bra på mobila enheter. Detta var ett problem då många gärna tittade på hans webbsida med just mobiler. Vi valde därför att göra webbplatsen responsiv.

Utöver detta var det viktigt att varje bild enkelt skulle kunna delas och därmed ”gillas” på till exempel Facebook. Detta gjorde vi möjligt genom att noggrant planera informationsarkitekturen för att möjliggöra sökmotoroptimering så långt som möjligt.

Vi önskar Fredrik lycka till med sin nya webbplats, schlyter.com.

Responsive Erik Johansson

Over 6 months ago, work started with making Erik Johanssons new site. We’ve worked with Erik previously, and he has produced all of our staff images. After many long hours at design meetings we settled on a design that was minimalistic – and responsive.

Our concept for Eriks portfolio was that he should be able to feature some images visually, but at the same time maintain a perfect grid of thumbnails without the headache of having to sort the images ”manually”. At the same we wanted to give mobile users a break – his old site wasn’t very cool to use with a smartphone. We combined the two, and voila! Self-sorting portfolio for desktop users, and big thumbnails for mobile users.

We also built special templates for his ”About” and ”Contact” pages, since he recieved lots and lots of work offers, and tons of magazines etc wanted to interview him. As such, he needed to filter some of the proposals he got to have time to actually work :). The work started on a new domain, since none of his english-speaking clients has some issues spelling ”Allt eller inget” (swedish for ”All or nothing”) that he uses as an adress today.

We wish Erik the best of luck with his new site! Visit erikjohanssonphoto.com

1 2 3 6