Hem / Qala prisutveckling plugin och åtgärder mot vilseledande prissättning

Qala prisutveckling plugin och åtgärder mot vilseledande prissättning

Konsumentverket har nyligen vidtagit betydande åtgärder för att skydda konsumenter från vilseledande prissättningsstrategier. Många återförsäljare har upptäckts höja de ordinarie priserna för att försöka framhäva rabatterna som större än vad de egentligen är, samtidigt som de inte visar den riktiga prisutvecklingen på sina sidor. För att förhindra detta har Konsumentverket börjat genomföra grundliga granskningar av företag för att säkerställa efterlevnad av EU:s omnibus-direktiv.

Från och med den 1:e september förra året kräver den nya bestämmelsen att företag ska vara öppna med det lägsta pris en produkt har sålts för under de 30 dagarna före en prissänkning. Målet med det nya direktivet är att skapa transparens i prissättningen och förhindra att konsumenter blir lurade av vilseledande rabatter.

Konsumentverket kommer att granska flera viktiga aspekter under sin översyn:

  • Tidigare lägsta pris: Återförsäljare måste ange det lägsta pris produkten såldes för månaden innan prissänkningen.
  • Platsen för det tidigare lägsta priset: Förtydligande om var detta lägsta pris erbjöds.
  • Grund för prissänkning: Återförsäljare behöver specificera grunden för det sänkta priset.
  • Användning av referenspriser: Företag kommer att bedömas på om de använder ett eller flera referenspriser i sina prissättningsstrategier.

Detta kommer från EU:s omnibus-direktiv som föreskriver böter på upp till 4 % av företagets årliga omsättning för dataintrång eller upp till minst 2 miljoner euro i de fall där information om omsättning inte finns tillgänglig. Dessutom kan medlemsstaterna införa högre böter vid genomförandet av direktivet.

För att hjälpa företag att följa dessa regler och säkerställa att de är transparenta i sin prissättning har vi skapat Qala Product Price History-plugin för WooCommerce. Detta verktyg erbjuder en praktisk lösning för WooCommerce-försäljare som hjälper dem att uppfylla kraven i Omnibus-direktivet.

Exempel på Qala produkt prishistorik plugin

Pluginet erbjuder följande funktioner som hjälper dig att följa direktivet:

  • Prisvariations graf: Den visar en visuell representation av produktens prisförändringar under de senaste 30 dagarna, vilket möjliggör för företag att observera pristrender.
  • Indikator för lägsta pris: Pluginet inkluderar en textfunktion som anger det lägsta pris produkten har sålts för under den senaste månaden, vilket säkerställer fullständig transparens för konsumenterna.

Med implementeringen av Qala Product Price History-plugin kan konsumenter nu fatta mer informerade köpbeslut med tryggheten att återförsäljare hålls ansvariga för sina prissättningsstrategier. Kontakta oss idag om du vill säkerställa att du följer EU:s omnibus-direktiv och att prisutvecklingen på din webbplats är korrekt med implementeringen av vårt Qala Price History Plugin!