Ashdown Group

Kontroll över innehåll med hjälp av WordPress

Marknadsföring

Ashdown Group specialiserar sig på IT, marknadsföring, HR och redovisning och levererar konsekvent högkvalitativ service för sina tusentals kunder. Deras kärnvärden, service, öppenhet och kvalité genomsyrar allt de gör och har gjort det möjligt för dem att vara en auktoritär röst i branschen sedan 1999. I den ständigt föränderliga rekryteringsvärlden, har Ashdown Groups förmåga att kunna anpassa sig till marknaden och hålla sig i framkant av trender, inneburit en utmärkt utgångspunkt och möjlighet att dra nytta av en förbättrad digital närvaro, med den nya webbplatsen i centrum.

www.ashdowngroup.com

Ut med det gamla, in med det nya

Teamet på Ashdown Group hölls tillbaka av sitt gamla innehållshanteringssystem. Mallar som inte var flexibla, dålig webbplatshastighet och prestanda gjorde att användare väntade onödigt långa stunder på att se innehållet. Deras sidor konverterade inte heller så bra som teamet visste att de kunde.

Ahdown var i behov av ny UX och design för att förbättra användarresor och öka konverteringar. Vidare behövde de även ett Flexibelt CMS som kunde möjliggöra för teamet att styra innehåll inom förutformade designmönster. Vi skapade den rätta lösningen och såg till att Ashdown fick sin vision realiserad.

Best practice

 Efter att ha hämtat kunskap från den intiala fasen förstod vi att webbplatsen hade byggts på och justerats kontinuerligt över tid, vilket innebar att användarresan inte var så smidig som den kunde vara. När konverteringar är det som verkligen betyder något, fokuserar vi designen på att minska friktionen genom en förbättrad användarupplevelse.

Vi använde ett modulärt tillvägagångssätt för design och konstruktion, vilket innebar att innehåll enkelt kunde skapas, läggas till layouter och redigeras, samtidigt som designens integritet upprätthålls. Vi implementerade solida, “best practice” fundament i kärnan av detta projekt. Detta innebar att nya funktioner kunde implementeras och lanseras snabbt, med vetskap om att prestanda och användarupplevelse skulle bibehålla sin höga standard.

Design och funktionalitet i centrum

En snygg ny design ovanpå en lika elegant redigeringsupplevelse. Det nya CMS:et gör det möjligt för Ashdown Groups innehållsteam att skapa supersnabba landningssidor som är anpassade för målgrupperna. Den nya informationsarkitekturen, och den mer sofistikerade sökfunktionen, gör det möjligt för användare att enkelt navigera till var de behöver vara, för att sedan bli konverterade. Projektet resulterade i en prestandaökning på 120% och en konverteringsökningsökning på 150%.