Eminova Partner Select

Digitalisering av affärsprocesser för Corporate Finance-bolag

Marknadsföring

Vi hjälpte Eminova Partners skapa en mycket smidig lösning som digitaliserar Eminova Partners processer och ger slutkunden ett förenklat sätt att ta del av de möjligheter Eminova Partners kan presentera sina kunder.

eminovapartners.se/

Vad gjorde vi?

Konsultering

Konsultering

Design

Design

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

React-utveckling

React-utveckling

Backend-utveckling

Backend-utveckling

Frontend-utveckling

Frontend-utveckling

Dedikerad hosting

Dedikerad hosting

WordPress

WordPress

En skräddarsydd affärsplattform med Qala

Efter det första lyckade uppdraget utformade vi tillsammans en plattform för Eminova Partners kunder i vilken de kunde logga in och få möjlighet att ta del av nya spännande möjligheter.

Vi designade hela användarresan för Eminova Partners, med början i den säkra bankID inloggningen, till integration med OneFlow. Då Eminova genom sitt breda nätverk säkrar mycket intressanta möjligheter till sina investeringskunder behövde lösningen vara extremt säker då många av dessa möjligheter är för noterade bolag.

Resultatet blev en mycket smidig lösning som digitaliserar Eminova Partners processer och ger slutkunden ett förenklat sätt att ta del av de möjligheter Eminova Partners kan presentera sina kunder.

En marknadsföringsplattform

Eminova Partners behövde ett sätt att marknadsföra dels sig själva, vilket var vårt första projekt tillsammans. I detta projekt skapade vi möjlighet att genom olika landningssidor bredda sökbilden och få in mer trafik genom att på ett bättre sätt förklara sina tjänster med enkla ord.

Dessa sökord förstärkte avsevärt träffbilden för Eminova Partners marknadsföring.

Flexibel plattform

En flexibel plattform att växa med

Med denna Qala-lösning fick kunden en riktigt snygg sajt där vi utöver att stärka deras marknadsföring även kunde skapa en skräddarsydd plattform med vilken man digitaliserade stora delar av verksamheten, och på så sätt öppnade upp stora tidsvinster och möjlighet att nå många fler av sina kunder med mindre jobb.