FMF – Fastighetsmäklarförbundet

Webbtidning & LMS för Fastighetsmäklarförbund

Marknadsföring

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en branschorganisation som arbetar för mäklarens intressen och arbetssituation. Genom nyhetsartiklar och uppdateringar om branschen informerar de sina medlemmar om vad som händer i branschen. FMF behövde hjälp att bygga en webbplattform, som skall både fungera som en webbtidning samt som ett LMS. Ett medlemsforum där de enkelt ska kunna publicera branschnyheter samt erbjuda utbildningsmöjligheter för sina medlemmar.

www.fmf.se

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Innehållsstrategi

Digital Strategi

LMS

Teknik & utveckling

WordPress

WordPress

Marknadsföringsplattform tillåter informationen att enkelt spridas

För att kunna marknadsföra den information och de nyheter som FMF producerar behöver webbplatsen vara strukturerad som en nyhetspubliceringsplattform, med ett ständigt flöde av nya artiklar som placeras på startsidan. Tidigare hade FMF en tryckt medlemstidning, men i sin övergång till en digital tidning ökade spridningen markant på artiklarna. Utöver en ökad spridning tillät nyhetspubliceringsforumet även FMF att ha ett konstant flöde av artiklar och information relevant för branschen.

LMS ökar kompetens såväl som medvetenhet

För FMF är ett sätt att säkra kompetensen för sina medlemmar att bygga ett LMS på sin webbplats. Det tillåter användare att genom ett medlemskap, i form av ett inlogg, kunna ta del av utbildningar och en stor mängd information. Genom att använda sig av ett LMS kan företaget enkelt distribuera relevanta utbildningar, vilket ökar mervärdet för sina medlemmar. Utöver ett ökat mervärde får en stor mängd information på webbplatsen besökare att både spendera längre tid på sidan samt oftare återkomma till webbplatsen. Något som leder till ökade annonsintäkter och ett säkerställande att relevant information kan levereras till FMFs medlemmar.