Juniper Education

Upptäck skillnaden med Juniper

Marknadsföring

Juniper Educations mål är att öka effektiviteten hos skolor och multiakademiker, förbättra resultaten för eleverna och ge lärare tillbaka mer tid för barnen. Organisationen förser grund- och gymnasieskolor med MIS, framstegsspårning, läroplansplanering och analysmjukvara för att hjälpa dem att leverera mer effektiv utbildning. Juniper Education erbjuder också mjukvara och tjänster för att stödja skolor och stiftelser med deras ekonomihantering, lärarutbildningar, HR, löne- och efterlevnadsprocesser. Juniper Education stödjer skolor med samhällsengagemang genom att tillhandahålla skolwebbplatser och kommunikationsverktyg.

junipereducation.org

Vad gjorde vi?

Design

Design

Backendutveckling

Backendutveckling

Frontendutveckling

Frontendutveckling

Migrering

Migrering

WordPress

WordPress

Juniper mobilvy

WordPress för snabbare tillväxt

Juniper är ett snabbt växande företag. Deras gamla webbplats tjänade två huvudsakliga syften – som marknadsföring och som en kundportal. Man hade tagit beslut om att dela upp dessa delar till två enskilda tjänster. Detta innebar att det fanns ett behov och en möjlighet att förenkla och modernisera webbplatsen för marknadsföring i linje med verksamhetens samtida behov.

Juniper visste att de ville använda WordPress och hade kommit en bra bit med designen av den nya webbplatsen. De letade efter en partner för att bygga ut sidan på ett professionellt och sakkunnigt sätt och kontaktade Angry Creative.

Juniper växte (och växer fortfarande) snabbt genom förvärv av företag inom utbildningsområdet. Med det behövde deras erbjudanden och marknadsföring utvecklas. Med ytterligare tillväxt och utveckling förväntad så behövde de en webbplats som var flexible och som kunde utvecklas med dem under en överskådlig framtid.

Juniper desktopvy

En komplett användarupplevelse

Juniper var i behov av en välutvecklad användarupplevelse och användarresa för att effektivt engagera potentiella kunder. För att uppnå det krävs ett utmärkt samarbete mellan klient, designer och utvecklare för att lösa ett dynamiskt pussel av användarupplevelse, kreativitet och underliggande designsystem. 

Designarbetet som Juniper hade gjort hittills var fantastiskt, men var inte komplett och var inte optimerat för användning med Gutenbergs designprinciper för block. Vi behövde ta Junipers design och utveckla den.

Vi arbetade nära tillsammans för att kartlägga befintliga designfunktioner till Gutenberg-block och för att skapa nya anpassade block för nödvändiga funktioner och en komplett användarupplevelse.

Leadsgenerering

Smart leadsgenerering

En riktigt fantastisk del av den nya webbplatsen är ett frågeformulär för ledare i Multi-academy trusts (MATs). Detta är en konfigurerbar uppsättning formulärfrågor som besökare på webbplatsen kan fylla i. När det väl skickats in händer två saker. För det första får potentiella kunder en vacker PDF-rapport som hjälper dem att förstå och internt kommunicera var deras organisation befinner sig i sin digitala mognad. För det andra får Junipers säljteam en lead som är konsekvent strukturerat och tydligt kommunicerar behoven för den tänkta kunden.

Tekniskt sett innebar detta att integrera den WordPress-baserade formulärlösningen till ett externt API för PDF-generering. Vi älskade det här konceptet: eftersom onlineförsäljning blir mindre ”hård försäljning” och mer ”så här kan vi hjälpa till”. Det känns som det är ett riktigt trevligt sätt att ge värde till alla, med affärsresultatet för Juniper genom bättre kvalificerade leads och positiva prospekt vars behov bättre förstås av säljteamet innan ett samtal har ägt rum.

Administration

Enklare hantering

En annan sak vi gjorde var att vi konfigurerade WordPress specifikt för det här projektet genom att identifiera innehållsstrukturen och innehållstyperna som skulle vara användbara både i användargränssnittet och i administrationen för enkel och logisk hantering för Juniper-teamet. Detta innebar att skapa flera anpassade inläggstyper. Även om detta är en ganska enkel sak att göra i WordPress, kan det också vara oerhört användbart för kundteam som hanterar webbplatsen framöver.

En datamigrering hjälpte till att minska den manuella arbetsbelastningen för Junipers interna projektteam. Migrationer tenderar alltid att vara en skräddarsydd process som kräver iteration och noggrant samarbete med klienten.