LEAD

Enhetlig marknadsföringsplattform för företagsinkubator

Marknadsföring

LEAD är en företagsinkubator som hjälper entreprenörer och idéebärare att utveckla sina idéer till framgångsrika företag, med hjälp av riktade resurser och tjänster. LEAD vill hjälpa entreprenörer att nå sin fulla potential, genom att assistera dem med genomtänkta processer. LEAD behövde en webblösning som ger deras redaktörer möjlighet att publicera och anpassa informationen på deras webbplats, samtidigt som uttrycket och formen på materialet både ska vara enhetligt och snyggt.

www.lead.se

Vad gjorde vi?

Förvaltning

Informationsarkitektur

Teknik & utveckling

WordPress

WordPress

Enhetlig design och fokus på text gör information lättillgänglig

Tillsammans med reklambyrån Edit & Björnen har vi byggt en webbplats som möjliggör enkel redigering av information på sidan för redaktörerna. Eftersom att LEAD försöker nå och presentera information för privatpersoner och nystartade företag, behöver de kunna informera och attrahera dessa med sin webbplats. Att som redaktörer kunna anpassa texten som presenteras på webbplatsen gör att de med enkla medel kan hålla webbplatsen uppdaterad och relevant för deras kommande kunder. Eftersom att det är en text- och informationsbaserad webbplats så krävs ett attraherande formspråk tillsammans med textfokuserade layouter, något som designen har fokuserat på.

Låt redaktörerna lägga sin tid på innehållet och inte formen

Genom att skapa konsekventa mallar för LEAD kan vi säkerställa att det materialet som presenteras och publiceras på webbplatsen uppehåller en visuell standard, utan extra resurser och arbete med den grafiska produktionen från LEADs sida. Eftersom att LEAD behöver ha sin webbplats som marknadsföringsplattform kan vi genom dessa enklare publiceringsformer säkerställa att LEAD kan lägga sin tid och resurser på att få ut rätt kommunikation.