Naturkompaniet

Strategisk blogg, med äventyrlig webbdesign

Marknadsföring

Naturkompaniet är ett företag som säljer friluftsutrustning med mål att få flera människor att utöva ett aktivt friluftsliv. Ett steg mot denna målbild är att föra en blogg som inspirerar och informerar dess läsare. När Naturkompaniet bytte till en e-handelsplattform, blev det problematiskt att ha en integrerad blogg. De ville ha hjälp att ta fram en lösning som tillät dem att ta fram innehåll på ett modernt sätt, tillät olika sidor på olika språk samtidigt som de erbjöds en stabil hosting.

blogg.naturkompaniet.se

Vad gjorde vi?

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Webbdesign

Webbdesign

Sociala medier

Sociala medier

Frontendutveckling

Frontendutveckling

WordPress

WordPress

Blogg en fungerande del av en social strategi

Naturkompaniet hade sedan tidigare en blogg och det är ett sätt för dem att både inspirera sina kunder samt marknadsföra produkter. De har tidigare lett två olika bloggar, en på svenska och en på finska, självständiga från varandra. Detta skapar dock problem i administrationen, samt problem för att skapa en enhetlig design för bloggarna. Genom att flytta Naturkompaniets bloggar till WordPress kan vi enkelt lösa problemen företaget upplevde. WordPress tillåter en integrerad blogglösning tillsammans med en möjlighet till att låta teman användas mellan olika sidor.

Överföra existerande innehåll till ny bloggform

Den tidigare designen på webbplatsen behövde uppdateras för att passa Naturkompaniets grafiska profil och för att tillåta dem att inspirera sina kunder. Med en ny layout på sidan och på blogginläggen kan informationen presenteras på ett attraktivt och lättläst sätt. Ny design och struktur skapar dock problem i migrering av information, eftersom att Naturkompaniet självklart vill ta vara på tidigare innehåll och artiklar på sina existerande bloggar. Permalänkar, metadata och strukturering är bara bråkdelar av elementen som behöver behandlas i en migrering. Men som resultat av detta blev inte bara designen snyggare, utan möjligheten till att enklare få ut artiklarna skapas.

Stabil hosting och kunniga utvecklare skapar bättre sidor

Naturkompaniet ville ha en stabilare hosting, där de får tillgång till underhåll och stöd. De vände sig därför till oss för att få en stabil hosting. Eftersom att bloggarna innehöll en stor del information behövde de även en tydlig struktur för informationen.