Sentric Safety Group

Framtidens säkerhetslösning för energi, järnväg och industri

Marknadsföring

Sentric Safety Group är en grupp med ledande varumärken inom säkerhet som alltid strävar efter högsta säkerhet inom energi, järnväg och industri. De satsar på nytänkande lösningar och pålitlighet för att bli världsledande inom säkerhetslösningar för industrin. Deras mål är att erbjuda heltäckande, avancerade säkerhetsåtgärder som skyddar människor, säkerställer produktivitet och bevarar branschens anseende.

www.sentricsafetygroup.com

Vad gjorde vi?

WooCommerce

Förvaltning

Backend-utveckling

WordPress

WordPress

Migrering

Design

Frontend-utveckling

Front end-utveckling

Underhåll

Dedikerad hosting

Konsultering

Konsultation

Multisite

Systemintegration

Förena varumärken och upptäck förbättrad användarupplevelse

Sentric Safety Group stod inför utmaningen att integrera flera varumärkessidor utan att innehållet upprepades. Målet var att varje varumärkes unika identitet skulle bevaras samtidigt som gruppens gemensamma profil stärktes. Den största utmaningen var att förbättra varumärkespositioneringen och göra hemsidan mer användarvänlig. Genom att införa Qalas flexibla filter och förbättra sökfunktionen blev det enklare att navigera och hitta produkter, vilket lyfte användarupplevelsen till en ny nivå för både kunder och säljteamet.

Skapa engagemang genom innovativa plattformslösningar

Sentric Safety Groups projekt visade innovativa lösningar som markant lyfte deras onlineplattform. Genom implementeringen av en WooCommerce-katalog kunde användarna enkelt komma åt, ladda ner och dela produktdatablad. Användningen av WPForms omvandlade formulär till lättillgängliga webbsidor och gjorde det enkelt för kunderna att få tillgång till viktiga scheman.

Dessutom förändrade vår användarvänliga produktkonfigurator helt hur kunderna interagerar med sidan. Den gjorde det möjligt för användarna att skräddarsy produkter direkt på hemsidan, vilket ökade både engagemanget och anpassningsmöjligheterna.

Framgång i förändring

Projektet ledde omedelbart till framgångar med tre märkbara förbättringar. Först och främst sköt prestandan i höjden redan från start, vilket direkt visade på en markant förbättring.

För det andra gjorde införandet av en multisitestruktur att olika varumärken kunde samlas under ett och samma tak. Detta tog bort behovet av flera hemsidor och bidrog till stora kostnadsbesparingar.

Slutligen förenklades kontrollen över innehållet, vilket säkerställde en mer sammanhängande och synkroniserad strategi över hela plattformen. Detta gjorde hanteringen och underhållet betydligt enklare.

Qala introducerar banbrytande förbättringar

Sentric Safety Groups förväntningar uppfylldes inte bara utan överträffades av de presenterade lösningarna. Den smidiga integrationen av Qala bidrog till en omfattande förändring som erbjöd ökad kontroll och användarvänlighet, vilket översteg begränsningarna i deras tidigare system. Det nya systemets kapacitet var betydligt bättre en det gamla, vilket avsevärt förbättrade hemsidans funktionalitet och hantering, vilket var ett stort framsteg för Sentric Safety Group.