Stockholms Tekniska Institut

Modern informationsplattform för en teknisk yrkeshögskola

Marknadsföring

Stockholms Tekniska Institut, STI, är en yrkeshögskola med brett utbud av högpresterande ingenjörsutbildningar och tekniska utbildningar. STI har både YH-utbildningar, YH-kurser och Kurser för kompetensutveckling riktade mot personer i arbetslivet. På grund av STIs breda utbud hade de haft svårt att visualisera utbildningarna på ett konsekvent sätt. Detta försvårade för STI att nå ut med information om utbildningarna till den tänkta målgruppen. En av de viktigaste sakerna i projektet blev därför att STIs webbplats enkelt och smidigt skall låta besökaren hitta information om utbildningarna, vad utbildningen innebär, hur ansökningen går till och vad som händer efter utbildningen.

sti.se

Vad gjorde vi?

Agil projektledning

Design & kreativt

Frontendutveckling

Frontendutveckling

Informationsarkitektur

Innehållsstrategi

Dedikerad hosting

Löpande drift & underhåll

Teknik & Utveckling

Webbdesign

WordPress

WordPress

Tydliggörande

Genom en tydlig visualisering av STIs utbildningar, kurser och anmälningsprocessen blir det lättare att nå fram med information till besökaren. Med hjälp av UX-design skapade vi en karta över webbplatsen, vars syfte är att optimera utseendet för ett mer flytande informationsflöde som i sin tur ökar konverteringen. Webbplatsens användarvänliga design gör det enkelt för besökaren för att hitta information och anmälningssidan.

Stadig grund för vidareutveckling

För att STI ska kunna vidareutveckla sin webbsida har vi levererat ett antal skräddarsydda plugins. Dessa plugins är anpassad efter STIs behov och förenklar innehållsarbetet för STI, och rikta sitt fokus på kvalitén av innehållet medan vi hjälper dem med den tekniska delen. Vi levererade en stadig grund som STI kan vidareutveckla och expandera på deras villkor, när de vill och hur de vill.