Archive

Cynefin: ett värdefullt koncept för att klassificera, kommunicera och agera på uppgifter i digitala projekt

Cynefin är en konceptuell modell som kan användas för att underlätta beslutsfattandet. Själva ordet är walisiskt och betyder ”livsmiljö” och blev myntat av en IBM-ingenjör 1999.

På Angry Creative tycker vi att det är en viktig del av digitala projekt. Det hjälper oss att förstå uppgiften vi tittar på, kommunicera uppgiften (både internt och med våra kunder) och rekommendera en metod (och uppskattning) som är lämplig för den uppgiften.

Det är ett mycket brett spektrum av uppgifter som vi ombeds att utföra. Ibland är uppgiften en enkel förändring, något som i princip alla våra utvecklare skulle veta hur man genomför och den är därför enkel för oss att uppskatta baserat på vår erfarenhet. Ibland är uppgiften helt ny eller så komplex att det helt enkelt inte finns något sätt för oss att veta hur vi ska gå vidare utan experimentera, vilket har en stor risk att misslyckas.

Det här betyder med andra ord att vissa saker kan uppskattas men andra är helt enkelt omöjliga att uppskatta. Allt beror på själva uppgiften.

I Cynefin (och därmed även inom Angry Creative) delas uppgifterna därför upp i fyra olika kategorier (kallade ”Domän” inom Cynefin):

Kaotiska

Dessa kan vi inte uppskatta; de innehåller ofta obskyr felsökning, t.ex. problem med många externa kodbibliotek eller integrationer. Vad vi gör här är att fortsätta till bästa förmåga och sedan ge feedback till dig regelbundet. Normalt felsöker vi och återkopplar var fjärde eller åttonde timme beroende på vad som är passande för den specifika situationen (t.ex. om det är en brådskande uppgift eller inte).

Komplexa

Dessa kan vi inte uppskatta, men här kommer vi att be om undersökningstid, normalt 4 eller 8 timmar. För det mesta kan vi ta reda på vad problemet är och hur vi kan lösa det snarast, och ibland kan vi till och med faktiskt lösa det under undersökningsperioden.

Komplicerade

Vi har en ganska bra känsla för vad dessa uppgifter innebär och hur vi kan lösa dem, men det finns ofta flera möjliga lösningar. Det betyder att vi behöver genomföra lite arbete för att identifiera den bästa lösningen. Vi ger därför normalt en uppskattning inom ett brett intervall för dessa typer av uppgifter, t.ex. 20-40h.

Uppenbara (även kallad ”enkla”)

Det här är uppgifter som vi har löst många gånger tidigare, och lösningen är uppenbar för oss. Här ger vi vanligtvis uppskattningar inom ett smalt intervall, t.ex. 6-8 timmar eller ibland till och med en fast kostnad.

När vi bedömer en ny uppgift kommer vi att kategorisera den enligt dessa regler och agera därefter – varje Cynefin-domän kommer med sin egen process:

Vi har sett många fördelar med att använda denna metod och uppmuntrar alla nya kunder att ägna lite tid åt att läsa och förstå den eftersom det är något som mycket tydligt definierar vår vardag och kommer att vara utbrett i hur vi hanterar och kommunicerar om uppgifter som du ber oss arbeta med. Du kan kanske till och med hitta dig själv genom att använda metoden utanför vår arbetsrelation för att hjälpa dig att bedöma och agera på dina egna uppgifter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få massor med tips, inspiration och insikt om WordPress och WooCommerce och den digitala världen bortom.

Dags att ta nästa steg mot en affärsnyttigare webb?

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi tillsammans kan ta er verksamhet till nästa nivå