open source / WordPress Core

WordPress Core

PLATTFORM

Beskrivning

Vi deltar gärna där vi kan i utvecklingen av de open source-plattformar vi primärt använder. WordPress är ett sådant open source-projekt.

Mer information

För mer information om projektet i fråga och utvecklingen av detsamma.

Våra bidrag till WordPress Core

Allow cmd/ctrl-enter to submit comment forms

Ärende: 41545
Datum: 2017-08-08
Av: Olaf Lindström

New filter for comment RSS feed’s title

Ärende: 13867
Datum: 2017-08-07
Av: Luigi Guevara

Goodbye wp_reset_vars()

Ärende: 38073
Datum: 2017-08-07
Av: Luigi Guevara

list_files() function bug

Ärende: 41318
Datum: 2017-08-07
Av: Richard Sweeney