open source / WP-CLI Core

WP-CLI Core

PLATTFORM

Beskrivning

Vi deltar gärna där vi kan i utvecklingen av de open source-plattformar vi primärt använder. WP-CLI är ett sådant open source-projekt.

Mer information

För mer information om projektet i fråga och utvecklingen av detsamma.

Våra bidrag till WP-CLI Core

Add `WP_CLI::has_config()` method

Ärende 5063
Datum: 2019-01-25
Av: killua99