Allytec

Allytechs BladderScan®: Ledande inom medicinsk mätning

Marknadsföring

Allytech's hemsida, under varumärket Bladderscan.se, visar deras expertis och ledande utveckling av portabla ultraljud för att mäta blåsvolym. Med fokus på tillförlitlighet och användarvänlighet säkerställer dessa enheter snabba och precisa mätningar av blåsvolymen, anpassade för olika medicinska miljöer. Deras ambition är att vara ledande inom innovativa och pålitliga medicinska mätlösningar för att höja standarden inom diagnostik och patientvård.

www.bladderscan.se

Vad gjorde vi?

WordPress

WordPress

Multisite

Multisite

Frontend-utveckling

Front end-utveckling

Migrering

Förvaltning

Förvaltning

Design

Design

Integration

Integration

Genomgående uppdatering och modernisering


Allytec behövde en genomgående uppdatering och modernisering av sin hemsida. Ursprungligen övergick de till Angry’s tjänster för tio år sedan, men i och med Allytecs behov av en uppdaterad online-närvaro påbörjade vi en komplett ombyggnation av deras hemsida. Huvudfokus låg på en genomgående uppdatering som omfattade design, funktionalitet och potentiellt innehåll för att ligga i linje med moderna standarder och förväntningar på användarupplevelse.

Öka tillgängligheten med flerspråkiga alternativ

I arbetet med Allytecs hemsida utvecklade vi en unik lösning som tog form genom integrationen av vår banbrytande GPT-baserade översättningsfunktionalitet. Denna funktion revolutionerade deras plattform och möjliggjorde att innehåll enkelt kunde översättas till flera språk från en enda källa. Detta förenklade underhållet av en flerspråkig webbplats avsevärt och ökade tillgängligheten för en bredare publik. Innovationen matchade inte bara Allytecs fokus på användarvänlighet, den visade också hur vi använder toppmodern teknik för att öka våra kunders räckvidd och engagemang.

Qalas lösningar är skräddarsydda för framgång


Allytecs förväntningar uppfylldes inte bara utan överträffades genom implementeringen av vår Qala-lösning. Lösningens flexibilitet och styrka stämde perfekt överens med Allytecs behov och visade plattformens anpassningsförmåga och kapacitet att möta deras utmaningar. Qala-lösningen hanterade smidigt hemsidans översyn och bevisade sin effektivitet i att uppfylla kundens krav, något som alltid är vår högsta prioritet.