Under våren har vi på Angry Creative arrangerat och medverkat i meetups inriktade mot WooCommerce i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Vårt tema har varit introduktion till WooCommerce. Vi har talat om de vanligaste fallgroparna som finns när man skapar en E-handel i WooCommerce och vad man skall tänka på för att få en smidig övergång till att bli en E-handlare med luft under vingarna.

Under hösten planerar vi för fler roliga WordPress och WooCommerce-inriktade träffar som bland annat kommer att handla om affärssystem och vilket värde smidiga integrationer ger i kombination med WooCommerce samt vad för fördelar CRM/MAP-system och inbound marketing gör och hur man kan arbeta med WordPress och WooCommerce.

Föreläsningsserie: Introduktion till E-handel med WooCommerce

Book your spots

There are currently no spaces to book ?>

Number of spots

Internetbokning är inte tillgänglig för detta evenemang.