Hem / Vad är en Senior utvecklare?

Vad är en Senior utvecklare?

Att sätta en yrkestitel på en person är svårt. Först och främst så skall titeln vara beskrivande av vad personen gör på ett sätt så att både kunder, personen i fråga samt personens kollegor förstår vad det är personen är tänkt att göra. På Angry Creative har vi valt att ha så få titlar som möjligt för att undvika förvirring. De grundläggande titlarna är Utvecklare, Produktägare, Designer & Redaktör. Detta innebär att det är relativt enkelt för oss och för våra kunder att veta vad folk gör.

Att klumpa ihop människor under breda titlar är förvisso bra för tydlighet, men det signalerar inte vad en person är bra på. Därför kan man ofta (om än internt) ha ett ytterligare system där man bedöms utefter om man anses vara junior, intermediate eller senior. På så sätt kan en utvecklare tex vara senior på en viss sorts problem och på samma gång vara junior på tex ledarskap. Det blir då tydligt att om man sätter en person som är senior på att lösa en viss sorts problem i rollen som ledare kan man få problem med sitt ledarskap.

Vad är de olika dragen och kriterierna för juniora och seniora utvecklare?

Matt Briggs skrev på sin blogg en bra förklaring  på vad som skiljer en junior och en senior utvecklare, både mentalt såväl som i sin hantverksmässiga kunskap.

En junior utvecklare är oftast ganska färsk från studier. Personen i fråga kan ofta många saker i teorin, men saknar praktisk kunskap på hur ”den stora bilden” hänger ihop. Som sådant kan personen därför ofta genomföra en stor mängd olika arbetsuppgifter både snabbt och väl, men saknar förståelse för affärsvärdet som skall levereras. Denna person behöver därför mycket handledning och övervakning – normalt ett par gånger per dag.

En utvecklare på intermediate-nivån har ofta kört ett par år och har mycket god kunskap om vad för problem som är vanliga och hur man kan lösa dem så att kunderna blir nöjda. Dessa människor är organisationens arbetshästar och vet vilket värde de tillför organisationen. Dessa personer behöver inte lika mycket handledning och övervakning som en junior utvecklare, men de behöver likväl handledning. Denna typ av utvecklare skapar gärna vackra kodlösningar men kan behöva påminnas om vad ”den stora bilden” är för något. Denna person behöver normalt en kort handledning någon gång om dagen, normalt i samband med tex en daily standup.

En senior utvecklare är en utvecklare som har gjort alla felen. De har byggt de stora magiska lösningarna som till slut blev för komplexa för att underhålla, men föredrar enkla lösningar. De tänker på att alla stakeholders i projektet skall få lov att uttala sig för att slippa bygga ”fel” saker. De automatiserar manuella arbetsprocesser – men bara om de ser en vinning i det. De strävar efter att bli bättre som personer samtidigt som de försöker hjälpa teamet framåt.

TIPS: Vi söker seniora utvecklare till vårt utvecklingsteam.

Eftersom det tar en del tid att komma hit så är den seniora utvecklaren oftast äldre än tex den juniora utvecklaren. Personen i fråga har kanske hunnit få barn och blivit säker i sin roll som medmänniska, och därför kan dessa personer många gånger bli inofficiella eller officiella ledare i ett utvecklingsteam.

Utvecklare med nedsatt kommunikationsförmåga

Det är inte sällan briljanta utvecklare har problem med att kommunicera. Detta är normalt inget problem. I ett utvecklarteam behövs olika typer av människor och denna typ av person är ofta ett naturligt inslag i ett team.

En senior utvecklare med nedsatt kommunikationsförmåga är ofta en stark och uppskattad medlem i ett utvecklarteam, men kan ha svårigheter med att ha en generell ledarskapsroll.

Om en senior utvecklare som har nedsatt kommunikationsförmåga vill ”ta nästa steg” i sin karriär och personen innehar värdefull kompetens kan det vara värt att se hur man på bästa sätt kan använda denna kompetens. Till exempel kan personen ta en större roll i kvalitetsarbetet och få ansvar runt detta snarare än att behöva leda människor.

Utvecklare med egoproblem

En utvecklare som är senior i sin kunskapsbild kan fortfarande ha problem med sin självbild och/eller sitt ego. En utvecklare behöver därför inte alltid vara samma sak som en ledare i ett utvecklingsteam (tex team leader), även om det ofta går hand i hand. En senior utvecklare med egoproblem är en usel ledare och kan innebära slutet för ett högpresenterande team.

Att ha egoproblem är problematiskt när man skall sätta organisationens bästa före sitt egna ego. Klarar man inte det blir man giftig för gruppen och organisationen. Att sätta en sådan giftig person på en roll med mycket inflytande kan skapa stora problem i en organisation, och i till exempel ett litet företag kan detta innebära skillnaden mellan lönsamhet och konkurs.

Det är viktigt att både som chef och som utvecklare ställa sig frågan om någon av de två ovanstående problemen finns, och i sådant fall vad man behöver göra åt saken. Antingen behöver organisationen utvecklas eller så behöver individen utvecklas. Ibland kan den utvecklingen bara starta genom att man går skilda vägar.