TJÄNSTER | Utvecklas MED OSS

Så här kan vi hjälpa dig med ert kommande projekt

Vi bygger inte den webbplats ni tror att ni vill ha, vi bygger den som ni behöver. Oavsett om ni vill skapa ett nytt projekt, vidareutveckla eller önskar förvaltning av er webbplats så går vi genom ett antal steg för att på bästa sätt ta hand om era önskemål. Så här går vi vidare.

Vidareutveckla/förvalta befintliga webbplats

 1. Undersökning

  Kontakta oss så gör vi en genomgång av er nuvarande webbplats. Vi tittar på hur den är utformad både tekniskt, utseendemässigt och innehållsmässigt och letar efter om vi ser någonting uppenbart som kan vara ett problem.

 2. Avrapportering

  Vi rapporterar vad vi hittat till er, samt ger er en lista på saker vi tror kan behöva åtgärdas.

 3. Flytt & övertagande

  Vi flyttar över ert nuvarande projekt till oss. Vill ni att vi tar över managering av DNS med mera ordnar vi också självklart det. Detta steg kostar 4000 kr.

 4. Åtgärder & löpande arbete

  När webbplatsen är flyttad kan vi börja lösa era problem, och förslagsvis börjar vi med det vi kommit fram till kan behöva göras i tidigare steg.

  I samband med detta steg blir ni kontaktade av våra kundutvecklare och vi går igenom idéer för hur vi kan förbättra för er.

Granskning

Starta ett nytt projekt

 1. Initialt estimat

  Vi genomför en första tidsuppskattning för projektet och ser så att allt som ni önskar är möjligt att leverera och skriver på det en offert.

 2. Workshops, wireframes & user stories

  Vi tar tillsammans fram mål för projektet via workshop där vi skapar user stories som blir utgångspunkten för att skapa så kallade wireframes eller skisser.

 3. Iterativ utvecklingsprocess

  Vi använder oss av så kallad iterativ utvecklingsprocess som består av sprintar om 1-2 veckorsintervaller. Detta för att att hålla budget och scope till det satta.

 4. MVP (Minimal Viable Product) release

  Vi försöker så tidigt som möjligt lansera för att ni snabbt ska komma ut på marknaden och använder då MVP som förhållningssätt.

 5. Förvaltning (Vidareutveckling & drift)

  Vi vidareutvecklar er produkt efter de behov ni har. Vi sköter dessutom all drift, underhåll och support med totalt ansvar och trygghet.

En kunskapsbank med massor av härliga artiklar för dig som vill veta mer om WordPress & WooCommerce

angrycreative-pragmatic

Mattias Tengblad | Reading time 4 min

Angry Creative AB köper Pragmatic Ltd

Nyanställda

Malin Kylegård | Reading time 1 min

Vi välkomnar fem nya ansikten!

WordCamp-Nordic

Malin Kylegård | Reading time 1 min

Video: Intervju med Jimmy Rosén från WordCamp Nordic